• Środki trwałe praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

Środki trwałe praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

 • Autor: Barbara Fiedoruk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-841-5
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 258/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulepszeń i remontów oraz wyników inwentaryzacji środków trwałych. Omówiono w niej także reguły organizacji rachunkowości w zakresie środków trwałych oraz wybrane aspekty ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Większość przedstawionych zagadnień ma również odniesienie do praktyki gospodarczej w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Prezentacja każdego zagadnienia ma podobną strukturę – w pierwszej kolejności omawiane są rozwiązania regulacyjne, a w drugiej przedstawione zostały konkretne przykłady, które odnoszą się do różnych sytuacji bilansowych lub podatkowych środków trwałych.

Książka adresowana jest do osób, które prowadzą księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, studentów na kierunkach ekonomicznych, a także osób podnoszących kwalifikacje z zakresu rachunkowości i podatków na kursach zawodowych oraz innych formach kształcenia.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie oraz zakres środków trwałych w prawie bilansowym i podatkowym

1.1. Kryteria zaliczania składników majątku do środków trwałych
1.2. Różnice w zakresie środków trwałych
1.3. Klasy?kacja środków trwałych

Rozdział 2. Organizacja ewidencji środków trwałych dla celów bilansowych i podatkowych

2.1. Polityka rachunkowości w zakresie środków trwałych
2.2. Księgi rachunkowe w zakresie środków trwałych
2.3. Charakterystyka kont służących do ewidencji środków trwałych
2.4. Dowody księgowe
2.5. Ewidencja w przypadku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozdział 3. Wartość początkowa środków trwałych i wprowadzenie do ewidencji

3.1. Zakup środków trwałych
3.2. Wytworzenie środków trwałych we własnym zakresie
3.3. Otrzymanie środków trwałych w formie darowizny i spadku
3.4. Otrzymanie środków trwałych w formie aportu
3.5. Wartość początkowa środka trwałego nabytego w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego (datio in solutum)
3.6. Uproszczona metoda ustalania przez osoby ?zyczne wartości początkowej nieruchomości mieszkalnych wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Rozdział 4. Amortyzacja środków trwałych

4.1. Zasady amortyzacji bilansowej i podatkowej
4.2. Ewidencja księgowa amortyzacji w aspekcie bilansowo-podatkowym
4.3. Metody amortyzacji bilansowej
4.4. Metody amortyzacji podatkowej
4.4.1. Metoda liniowa
4.4.2. Metoda sezonowa
4.4.3. Metoda degresywna
4.4.4. Metoda indywidualna
4.4.5. Amortyzacja jednorazowa środków trwałych o niskiej wartości początkowej
4.4.6. Amortyzacja jednorazowa dla małych podatników
4.5. Wyłączenia amortyzacji z kosztów podatkowych
4.6. Korekta amortyzacji

Rozdział 5. Ulepszenie środków trwałych

5.1. Kwali?kacja i ewidencja kosztów ulepszenia
5.2. Amortyzacja własnych środków trwałych ulepszonych po wprowadzeniu do ewidencji
5.3. Amortyzacja własnych środków trwałych ulepszonych przed wprowadzeniem do ewidencji
5.4. Ulepszenie (inwestycje) w obcych środkach trwałych

Rozdział 6. Remont środków trwałych

6.1. Kwali? kacja kosztów remontu
6.2. Ewidencja kosztów remontu

Rozdział 7. Wycofanie środków trwałych z ewidencji

7.1. Likwidacja środków trwałych
7.2. Sprzedaż środków trwałych
7.3. Darowizna środków trwałych
7.4. Aport środków trwałych

Rozdział 8. Inwentaryzacja środków trwałych

8.1. Termin i sposób przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych
8.2. Rozliczanie i ewidencja niedoborów środków trwałych
8.3. Rozliczanie i ewidencja ujawnionych środków trwałych

Rozdział 9. Środki trwałe a sprawozdanie finansowe – wybrane zagadnienia

9.1. Wycena bilansowa środków trwałych
9.2. Odroczony podatek dochodowy
9.3. Informacja dodatkowa
9.3.1. Wprowadzenie do sprawozdania ?nansowego jednostki
9.3.2. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Bibliografia

Spis tabel

Wykaz kont syntetycznych

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane