Obowiązek informacyjny RODO


Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Uprzejmie informujemy, iż Difin SA z siedzibą w Warszawie (00-768 ), ul. Kostrzewskiego 1, przetwarza Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu. Dane te były pozyskane w związku z zakupami w naszym sklepie internetowy www.difin.pl 

W świetle powyższego pragniemy poinformować, że:

1.  Administratorem Państwa danych osobowych jest Difin SA z siedzibą w Warszawie (00-768), ul. Kostrzewskiego 1, NIP 526 020 70 48, Regon 010511170 

2.  Difin SA wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Kostrzewskiego 1, 00-768 Warszawa lub email: prenumerata@difin.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z celem przez czas niezbędny do prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając ich archiwizację (do czasu odwołania zgody) jeśli inne przepisy tego nie wykluczają (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Art. 6 "Zgodność przetwarzania z prawem"). Dane będą wykorzystywane do wysyłania Państwu newslettera o nowościach (jeśli wyrazili Państwo taką zgodę), udostępniania materiałów dodatkowych oraz realizacji zamówionych przez Państwa książek w naszej księgarni internetowej na stronie www.difin.pl (min. fakturowanie, umieszczenie danych w systemie bankowym w celu realizacji płatności).

4. Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przekazywane firmom zewnętrznym, nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie są profilowane.

5. Informujemy, również, że mają Państwo prawo do żądania od Difin SA  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody poprzez wysłanie e-maila na adres prenumerata@difin.pl z wpisanym w tytule słowem WYPISZ lub przesłanie wiadomości pocztą tradycyjną na adres firmy. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości.

6.  Mogą Państwo kierować skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Difin SA do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Informujemy również, że Difin SA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.