• Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim 50% rabatu

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim 50% rabatu

 • Autor: Rafał Aleksander Nawrot
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-832-3
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 376/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  34.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Publikacja kompleksowo ukazuje mechanizmy międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu z perspektywy polskiego prawa podatkowego, analizując je jednak w globalnym i europejskim ujęciu, co pozwala na szersze spojrzenie na istotę omawianej problematyki. Opracowanie stanowi próbę nie tylko wskazania przyczyn „emigracji podatkowej” polskich przedsiębiorstw do jurysdykcji o korzystniejszych systemach podatkowych, ale także odpowiedzi na głębsze pytania o charakter i cele polityki fiskalnej państwa polskiego w zakresie podatków dochodowych.

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział 1. Istota międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

1.1. Raje podatkowe
1.2. Szkodliwa konkurencja podatkowa jako problem prawa międzynarodowego
1.3. Unikanie a uchylanie się od opodatkowania
1.4. Obejście prawa podatkowego a unikanie opodatkowania
1.5. Współpraca międzynarodowa w zakresie spraw podatkowych i karnoskarbowych
1.5.1. Raporty OECD
1.5.2. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
1.5.3. Regulacje wspólnotowe
1.5.4. Umowy o wymianie informacji w sprawach podatkowych
1.5.5. Umowy w zakresie opodatkowania dochodów z oszczędności osób fizycznych
1.6. Instytucja powiernictwa
1.6.1. Zakres pojęcia i rys historyczny
1.6.2. Mechanizmy powiernicze w modelu anglosaskim

Rozdział 2. Metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu

2.1. Podstawowe metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.2. Spółka zależna
2.2.1. Spółki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
2.2.2. Spółki na Cyprze
2.2.3. Spółki w Libanie
2.2.4. Spółki na Malcie
2.2.5. Spółki w Wielkiej Brytanii
2.2.6. Spółki offshore
2.3. Nabywanie korzyści umownych
2.4. Transfer zysków
2.5. Zmiana rezydencji podatkowej osoby fizycznej
2.6. Szczególne metody międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu
2.6.1. Należności licencyjne
2.6.2. Aport znaku towarowego do polskiej spółki
2.6.3. Odsetki oraz finansowanie spółek metodą zwrotną
2.6.4. Dywidendy
2.6.5. Zbycie papierów wartościowych
2.6.6. Transakcje dotyczące nieruchomości
2.6.7. Cypryjskie fundusze inwestycyjne zamknięte
2.6.8. Ochrona majątku osobistego
2.6.9. Problematyka zakładu w przypadku spółek osobowych
2.6.10. Fundacje i sukcesja uniwersalna

Rozdział 3. Analiza ustawodawstwa przeciwdziałającego międzynarodowemu unikaniu opodatkowania dochodu

3.1. Wprowadzenie
3.2. Ceny transferowe
3.3. Certyfikat rezydencji podatkowej
3.4. Niedostateczna kapitalizacja
3.5. Regulacje dotyczące opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych jako metoda walki ze szkodliwą konkurencją podatkową
3.5.1. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych pod kątem ich zgodności z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania
3.5.2. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych  pod kątem ich zgodności z prawem europejskim
3.5.3. Analiza regulacji dotyczących opodatkowania kontrolowanych spółek zagranicznych  pod kątem ich zgodności z Konstytucją RP
3.6. Międzynarodowa współpraca i pomoc prawna
3.7. Pozostałe regulacje prawne

Podsumowanie

Załączniki

Piśmiennictwo

Lista polskich aktów normatywnych

Umowy międzynarodowe

Umowy międzynarodowe niepublikowane

Ustawy

Rozporządzenia

Uchwały Rady Ministrów

Prawo wspólnotowe

Lista publikacji organizacji międzynarodowych

Orzecznictwo sądów i trybunałów

Pisma, postanowienia i decyzje Ministerstwa Finansów i organów
aparatu skarbowego

Bibliogra?a

dr hab. Aleksander Werner, SGH Warszawa:

Zjawisko unikania opodatkowania przy wykorzystaniu międzynarodowego prawa podatkowego, chociaż obserwowane i ujawniane medialnie nie doczekało się w polskiej literaturze kompleksowego ujęcia. (...) dobrze, że pojawiła się recenzowana pozycja, która wpisuje się właśnie w trwającą w obecnym wieku dyskusję o metodach walki z działaniami mającymi na celu unikanie lub uchylanie się od opodatkowania. (...) podobnych opracowań na rynku nie ma (...) monografia dr. Rafała Nawrota (...) dotyczy istotnych i do tej pory nie w pełni zidentyfikowanych w literaturze zagadnień z zakresu unikania opodatkowania w ujęciu międzynarodowym. Ze względu na jej nowatorski charakter, ujęcie i układ treści, sposób przekazu skomplikowanej materii, interdyscyplinarny charakter, zdecydowanie rekomenduję jej jak najszybsze wydanie...

 

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane