Innowacje i trendy we współczesnej gospodarce

 • Autor: Stanisław M. Szukalski, Monika Wodnicka, Beata Wentura-Dudek redakcja naukowa
 • Wydawca: manufacturer
 • ISBN: 978-83-951969-0-4
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 185/B5
 • Oprawa: miękka
 • Dostępność: W magazynie

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Przedsprzedaż od 2018-11-30

Książka stanowi cenne źródło informacji na temat  problemów współczesnych gospodarek. Publikacja zawiera artykuły poświęcone różnym aspektom innowacyjności i polityki ekonomicznej na poziomie mikro i makroekonomicznym oraz wybranym problemom zarządzania. Obejmuje zagadnienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych, zmian w zarządzaniu organizacjami w kierunku zarządzania procesowego, wirtualizacji administracji publicznej, komercjalizacji wiedzy, mechanizmów rozwoju na poziomie samorządu. Uwzględnia także aktualne problemy rynku pracy, kwestie mobbingu w organizacjach, jego  przejawy i skutki.

Spis treści:

Wstęp

Część I. ZAGADNIENIA OGÓLNE, INNOWACJE W GOSPODARCE

Stanisław M. Szukalski
Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych

1. Wprowadzenie
2. Konkurencyjność podmiotów usługowych
3. Innowacje usługowe a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych
3.1. Istota innowacji usługowych
3.2. Wybrane aspekty innowacyjności i konkurencyjności podmiotów usługowych

Agnieszka Zenka-Zganiacz
Problemy komercjalizacji wiedzy i transferu technologii a poziom innowacyjności w Polsce

1. Wprowadzenie
2. Wiedza i jej komercjalizacja jako czynnik kształtujący współczesny rozwój gospodarczy
3. Istota komercjalizacji wiedzy
4. Partnerstwo nauki i gospodarki i transfer wiedzy do gospodarki jako podstawowy wymiar komercjalizacji wiedzy
5. Ocena systemu transferu i komercjalizacji technologii w Polsce
6.  Poziom innowacyjności w Polsce na tle krajów europejskich
7. Podsumowanie

Marcin Maciejewski
Wirtualizacja administracji państwowej w Polsce jako czynnik rozwoju usług

1. Wprowadzenie
2. Pojęcie e-usługi
3. Usługi elektronicznej administracji gospodarczej
4. Proces wdrażania e-administracji w Polsce
5. Ocena e-administracji w świetle badań
6. Zakończenie

Stanisław M. Szukalski, Monika Wodnicka
Ewolucja w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Od funkcjonalnej struktury zarządzania do zarządzania poprzez procesy

1. Wprowadzenie
2. Ewolucja systemu zarządzania w kierunku zarządzania procesowego
3. Pojęcie procesu w zarządzaniu organizacją. Istota zarządzania procesowego
4. Procedury opisu i typologia procesów biznesowych w przedsiębiorstwie
5. Obsługa procesów

Przemysław Urbański
Unijne instrumenty wsparcia finansowego projektów start-upowych na przykładzie województwa łódzkiego

1. Wprowadzenie
2. Istota projektów start-upowych i ich rola w innowacyjnej gospodarce
3. Pozycja oraz aktualny stan projektów start-upowych w Polsce
4. Instrumenty wsparcia finansowego projektów start-upów w Polsce.
5. Unijne instrumenty wsparcia finansowego projektów start-upów w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego
6. Zakończenie

Część II. WYBRANE ASPEKTY POLITYKI EKONOMICZNEJ W WYMIARZE MAKRO- I MIKROEKONOMICZNYM

Beata Wentura-Dudek
Instrumenty rynku pracy i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu w okresie kryzysu finansowego w USA w latach 2007-2009

1. Wprowadzenie
2. Sytuacja na rynku pracy Stanów Zjednoczonych w latach 2007-2010
3. Instytucje rynku pracy w USA i ich rola w przeciwdziałaniu bezrobociu
4. Programy promujące zatrudnienie i przeciwdziałające bezrobociu
4.1. Zasiłki i ubezpieczenia od bezrobocia
4.2. Formy aktywizacji bezrobotnych
4.2.1. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu pomagające w znalezieniu pracy
4.2.2. Aktywne programy podnoszące kwalifikacje
4.2.3. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu o charakterze pracy subwencjonowanej
4.2.4. Aktywne programy przeciwdziałania bezrobociu dla grup szczególnie zagrożonych bezrobociem
4.2.5. Dodatkowe wsparcie dla bezrobotnych
5. Efektywność aktywnych programów przeciwdziałania bezrobociu
6. Zakończenie

Grażyna Maciejczyk
Agencje zatrudnienia w polskim systemie rekrutacji pracowników i stabilizacji rynku pracy

1. Wprowadzenie
2. Kilka uwag o rynku pracy
3. Agencje zatrudnienia w strukturze instytucji runku pracy w Polsce
4. Rynek agencji zatrudnienia w Polsce w procesie rekrutacji pracowników i stabilizacji rynku pracy
5. Tendencje na rynku agencji zatrudnienia

Daria Bazydło-Egier
Mobbing jako patologia organizacji i jego skutki dla pracowników

1. Wprowadzenie
2. Istota i przejawy patologii w organizacjach
3. Mobbing jako patologia organizacji
3.1. Definicje mobbingu
3.2. Charakterystyka ofiar mobbingu
3.3. Skutki mobbingu
4. Oddziaływanie mobbingu na pracowników i organizacje. Wyniki badań własnych
4.1. Cel i metodyka badań
4.2. Wyniki badania
5. Zakończenie

Dominik Gralka
Spółka komunalna w systemie gospodarczym miasta

1. Ekonomiczne funkcje samorządu miejskiego
2. Prawne, organizacyjne i regulacyjne funkcje organów miasta w stosunku do podmiotów realizujących zadania gospodarcze miasta
3. Formy organizacyjne wykonywania zadań własnych
4. Spółka komunalna jako kluczowa forma realizacji zadań gospodarczych miasta
5. Spółka komunalna a interes miasta. Ekonomiczna i społeczna specyfika spółki komunalnej

Robert Jaruga
Warunki i mechanizm rozwoju przedsiębiorczości na poziomie lokalnym

1. Wprowadzenie
2. Przedsiębiorczość w teorii ekonomii. Kilka uwag
3. Definicje przedsiębiorczości
4. Rola samorządu w kształtowaniu przedsiębiorczości lokalnej
5. Przedsiębiorczość jako główna determinanta rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym
6. Warunki i instrumenty wspierania przedsiębiorczości przez samorząd lokalny

Jolanta Kępa-Mętrak
Dostęp do informacji publicznej jako czynnik rozwoju gospodarczego na poziomie regionalnym i lokalnym

1. Wprowadzenie
2. Informacja publiczna w świetle przepisów prawa
3. Sposoby udostępniania informacji publicznej
4. Informacja publiczna w praktyce samorządów. Wyniki badań własnych
4.1. Udostępnianie informacji publicznej przez samorządy
4.2. Narzędzia informacji publicznej
5. Wnioski

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane