Politologia, socjologia

Wprowadzenie do polityki społecznej 50% rabatu

Wprowadzenie do polityki społecznej...

Wprowadzenie do polityki społecznej 50% rabatu

Renata Gabryszak, Dariusz Magierek

Książka jest podręcznikiem akademickim dla studentów nauk społecznych. W syntetyczny sposób przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej polityki społecznej, takie jak: pojęcie, zakres i geneza polityki społecznej, zasady i instrumenty polityki społecznej, podmioty polityki społecznej, modele polityki społecznej, ewolucja i funkcje państwa dobrobytu (opiekuńczego), zmiany polityki społecznej w sferze pracy, polityka ochrony zdrowia, polityka rodzinna, polityka edukacyjna a polityka ..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Jak zaprogramować wyborcę?

Jak zaprogramować wyborcę?

Jak zaprogramować wyborcę?

Norbert Maliszewski

„Najwięksi kłamcy w Polsce to jednocześnie trzej najbardziej wpływowi politycy: premier Donald Tusk, prezydent Lech Kaczyński i lider opozycji Jarosław Kaczyński (…) Tak zaczyna się znakomita publikacja Norberta Maliszewskiego. Czytając dalej jest jeszcze ciekawiej… Efekty badań przeprowadzone przez autora niejednokrotnie zaskakują, ale świetnie ilustrują i wyjaśniają zjawiska zachodzące w Polsce, tym samym prowokują do refleksji i dyskusji. Mistrzowsko przygotowane studium wybranych politykó..

33.30 zł 37.00 zł Cena netto: 33.30 zł

Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia prawa, polityki morskiej i ochrony środowiska 50% rabatu

Współpraca i spory międzynarodowe n...

Współpraca i spory międzynarodowe na morzach. Wybrane zagadnienia praw...

Leonard Łukaszuk

To pierwsza publikacja obejmująca całościowo i wieloaspektowo, z perspektywy zarówno globalnej, jak i regionalnej, najnowsze zagadnienia: aksjologii, prawa i polityki morskiej współczesnych państw. Nowatorskie ujęcie aktualnych problemów wyraża się w ukazaniu węzłowych tematów i płaszczyzn współpracy regionalnej oraz subregionalnej państw i organizacji międzynarodowych na morzach. Przedstawiono kolizje interesów różnych podmiotów wyrażające się w sporach o obszary i zasoby oraz o pozycję i do..

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 23.50 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych 50% rabatu

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych 50% rabatu

Justyna Nakonieczna

Ważną przesłanką do podjęcia tematu jest również fakt, że zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście międzynarodowym nie jest należycie doceniane w literaturze. Zarówno przedsiębiorstwa międzynarodowe jak i ruchy kontestujące globalizację zaledwie od kilku lat są uznawane za partnera do dyskusji na temat przyszłości świata. Celem pracy była analiza zagadnienia społecznej odpowiedzialności w działaniach przedsiębiorstw międzynarodowych z punktu widzenia nauki o stosunkach mi..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Polityka zagraniczna Rosji 50% rabatu

Polityka zagraniczna Rosji 50% raba...

Polityka zagraniczna Rosji 50% rabatu

Stanisław Bieleń, Maciej Raś redakcja

Publikacja stanowi wartościowy wkład w rozumienie złożonych procesów zachodzących we współczesnej Rosji, kierujemy ją do szerokiego kręgu odbiorców, jako przydatnego i świeżego na polskim rynku wydawniczym dzieła. Jej atutem jest bogactwo poddanej wnikliwej analizie problematyki, atrakcyjnej zarówno pod względem informacyjnym i wyjaśniającym, jak również pod kątem zastosowań praktycznych. Warto polecić ją studentom stosunków międzynarodowych, politologom i praktykom życia politycznego, a takż..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Dylematy etyczne współczesności 50% rabatu

Dylematy etyczne współczesności 50%...

Dylematy etyczne współczesności 50% rabatu

Paweł Czarnecki

Książka zawiera przegląd najważniejszych zagadnień z dziedziny bioetyki, etyki seksualnej i szeroko rozumianej etyki społecznej. Praca, choć dotyczy dylematów, przed którymi stają ludzie na całym świecie, jest poświęcona „sytuacji etycznej” w Polsce i zakłada znajomość kontekstu, w jakim toczy się debata etyczna w naszym kraju. Omówione są zatem autentyczne konflikty, z którymi ludzie borykają się w realnym życiu. Autor nie twierdzi, że etyka jest w stanie rozwiązać te problemy, ale może ona ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Problemy moralne w świecie informacji 50% rabatu

Problemy moralne w świecie informac...

Problemy moralne w świecie informacji 50% rabatu

Agnieszka Szewczyk

Nowa sytuacja społeczna, nowa technika i możliwości mediów zmieniają kształt starych problemów moralnych. Współczesne media – a zwłaszcza telewizja, internet, gry komputerowe są same w sobie „moralnie obojętne”, jednak ich oferty stoją często w sprzeczności z prawami moralnymi, niosą wielorakie zagrożenia, jak np. negatywny wpływ gier komputerowych na psychikę graczy i system wartości, zagrożenia płynące z anonimowości w sieci czy możliwości dokonywania oszustw internetowych (włamania na konta, ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system) 50% rabatu

Abc eLearningu. System LAMS (learni...

Abc eLearningu. System LAMS (learning activity management system) 50% ...

Adam Stecyk

Publikacja jest próbą przybliżenia aparatu pojęciowego i istoty zdalnego nauczania. Stawia sobie za cel prezentację platformy eLearningowej umożliwiającej wszystkim uczestnikom procesu dydaktycznego bezpieczne wkroczenie na drogę e-nauczania. Pierwsza część publikacji została poświęcona przedstawieniu aparatu pojęciowego i istoty elearningu. Część druga zawiera szczegółową charakterystykę wdrożenia i wykorzystania bezpłatnej platformy e-learningu LAMS (Learning Activity Management System). W ..

21.50 zł 43.00 zł Cena netto: 21.50 zł

Etyka mediów 50% rabatu

Etyka mediów 50% rabatu

Etyka mediów 50% rabatu

Paweł Czarnecki

Normy etyczne funkcjonowania mediów są w zasadzie znane. Podają je liczne podręczniki i kodeksy etyki dziennikarskiej. Celem niniejszej pracy jest wskazanie trudności, na jakie napotyka realizacja tych norm w praktyce. Co ważne, etyka mediów nie może sprowadzać się jedynie do zbioru zasad. Przy ich ustalaniu i ocenie sku­teczności należy wziąć pod uwagę przemiany, jakim podlegają media w wyniku konieczności dostosowania się do gwałtownych przemian całego społeczeństwa, a także rewolucję technolo..

15.50 zł 31.00 zł Cena netto: 15.50 zł

Etyka dziennikarska 50% rabatu

Etyka dziennikarska 50% rabatu

Etyka dziennikarska 50% rabatu

Jan Pleszczyński

Książka podejmuje szczególnie istotną w ostatnim okresie problematykę etyki dziennikarskiej. Dzięki temu zapełnia wyraźnie odczuwaną lukę, ponieważ do tej pory nie było na rynku podręcz­nika poświęconego temu zagadnieniu. Etyka dziennikarska jest tu przedstawiona problemowo, w szerokiej filozoficznej perspektywie. Autor – dziennikarz i nauczyciel akademicki – wyraźnie skłania się ku etyce cnót, przypisując mniejsze znaczenie dziennikarskiej etyce normatywnej. Ta pionierska na polskim rynku wydaw..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej 50% rabatu

Działania Unii Europejskiej na rzec...

Działania Unii Europejskiej na rzecz kultury i turystyki kulturowej 50...

Stanisław Andrzej Bąk

Zagadnienia prawne i ekonomiczne międzynarodowego i krajowego ruchu osobowego, w tym różnych kategorii odwiedzających, w Polsce, w Europie i na innych kontynentach były od połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku przedmiotem zainteresowań naukowych Autora. Z chwilą utworzenia w 1957 r. Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (od 1992 r. Wspólnoty Europejskiej) swoboda ruchu osób została podniesiona do rangi fundamentalnej zasady (jednej z czterech o identycznym znaczeniu) nowej struktury europejs..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje 50% rabatu

Biznes w przestrzeni etycznej. Moty...

Biznes w przestrzeni etycznej. Motywy, metody, konsekwencje 50% rabatu

Stanisław Galata

Dostęp do kurczących się zasobów naturalnych, coraz trudniejsze zdobywanie klientów – budują złudne przekonanie, że siłami napędowymi historii we współczesnym świecie jest polityka i ekonomia. I tu historia zdaje się zataczać „złośliwe” koło – zdobywanie przestrzeni życiowej w gospodarkach ekstensywnych drogą podbojów i grabieży zastępowane jest bardziej subtelnymi metodami budowania sieci zależności słabszych od silniejszych, a używane tu demagogiczne uzasadnienia są jedynie pędem wyrastającym ..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny 50% rabatu

Region Zachodniopomorski kolaż socj...

Region Zachodniopomorski kolaż socjologiczny 50% rabatu

Agnieszka Kołodziej-Durnaś redakcja naukowa

W ksiażce znalazły się między innymi teksty poświęcone kwestiom integracji europejskiej, wizerunku i marki województwa, aspektom ludności wiejskiej regionu, wspólnoty miejskiej Szczecina, problemom pogranicza i sąsiedztwa niemieckiego, zagadnieniom lokalnego życia politycznego i rynku pracy. Prezentowane w książce artykuły cechuje różnorodność tematów, „praca wnosi wiele nowych wątków (dotychczas rozproszonych w literaturze przedmiotu) i ujmuje je w jedną całość” (z recenzji Prof. dr hab. Jac..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy 50% rabatu

Współczesna Europa w procesie zmian...

Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy 50% rabatu

Jolanta Polakowska-Kujawa

W intencji Autorów książka ma nie tylko informować, lecz także inspirować do dyskusji na temat dominujących we współczesnej Europie problemów, różnic i podobieństw w ich rozwiązywaniu. Powinna także skłonić Czytelników do refleksji na temat przyszłości Europy, zastanowienia się nad prognozami związanymi z dalszymi konsekwencjami migracji, z przemianami w strukturze etniczno-narodowej krajów europejskich, z obecnością w Europie coraz bardziej licznej grupy muzułmanów. Przedmiotem dyskusji mogą by..

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 37.50 zł

Pokazuje 106 do 119 z 119 (8 Stron)