Politologia, socjologia

Rola uczelni w regionie 50% rabatu

Rola uczelni w regionie 50% rabatu

Rola uczelni w regionie 50% rabatu

Anna Marszałek

Celem książki jest ukazanie, jak instytucje szkolnictwa wyższego wpływają na zwiększanie potencjału rozwojowego regionów, w których są zlokalizowane. W erze gospodarki opartej na wiedzy uniwersytety stoją przed wieloma wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć, by aktywnie uczestniczyć w jej budowaniu. W publikacji autorka wskazała, przy wykorzystaniu jakich instrumentów oraz zastosowaniu jakich procedur ośrodki akademickie mogą stymulować kształtowanie się zachowań przedsiębiorczych wśród wła..

25.00 zł 50.00 zł Cena netto: 25.00 zł

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim 50% rabatu

Rola trzeciego sektora w społeczeńs...

Rola trzeciego sektora w społeczeństwie obywatelskim 50% rabatu

Krystyna Kietlińska

Celem publikacji jest analiza roli instytucji trzeciego sektora w rozwiązywaniu tak istotnych problemów społecznych jak niepełnosprawność, bezrobocie czy wykluczenie społeczne. Na tle rozwiązań przyjętych w wysokorozwiniętych krajach europejskich autorka prezentuje instytucje, które realizują te zadania w Polsce. Walorem książki jest próba usystematyzowania zarówno semantycznych, jak i merytorycznych zagadnień dotyczących trzeciego sektora oraz prezentacja i ocena funkcjonujących w jego ramach i..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Corpus delicti rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała

Corpus delicti rozkoszne ciało. Szk...

Corpus delicti rozkoszne ciało. Szkice nie tylko z socjologii ciała

Ewa Banaszak, Paweł Czajkowski redakcja naukowa

Corpus delicti – ślad lub przedmiot stanowiący podstawę do przedstawienia wniosków dotyczących popełnionego czynu i sprawcy. Tak głosi słownikowa definicja. Lektura zaproponowanych w tym tomie tekstów nasuwa takie właśnie sformułowanie. Ciało jest tu przedmiotem rozważań, dokonuje się oględzin jego rozmaitych aspektów, prowadzone są one z różnych perspektyw i przy użyciu odmiennej terminologii. Stało się ono śladem stanowiącym podstawę do przedstawienia wniosków, tak dotyczących praktyk, jak i s..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy

Polityka społeczna. Teorie, pojęcia...

Polityka społeczna. Teorie, pojęcia, problemy

Michael Lavalette, Alan Pratt redakcja

Polskie wydanie tego popularnego podręcznika zawiera opracowania kluczowych teorii, pojęć i zagadnień współczesnej polityki społecznej w ich współczesnej postaci. Składające się na niego teksty, napisane żywym i przystępnym językiem, ułatwiają studentom pełniejsze zrozumienie dyskusji teoretycznych nadal toczących się w ramach tej dyscypliny. Uwzględniają one bieżące przemiany w polityce społecznej jako ciągle rozwijającej się dyscyplinie akademickiej. Książka zawiera wiele ćwiczeń przygotowanyc..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwa, kultura, polityka. Z perspektywy nowej struktury ładu światowego. Wydanie 2 zaktualizowane

Globalizacja więcej niż podręcznik....

Globalizacja więcej niż podręcznik. Społeczeństwa, kultura, polityka. ...

Władysław Misiak

Poznanie istoty globalizacji, wyzwań i zagadnień badawczych, jakie generuje, jest pierwszym krokiem przed opracowaniem ogólnych strategii racjonalnego wpływania na dokonujące się przemiany ekonomiczne, polityczne, społeczne i kulturowe. Temu celowi poświęcona jest prezentowana książka, składająca się z kilkunastu szkiców obejmujących szerokie spektrum problemu. Wydanie drugie zostało wzbogacone o tematykę radykalnych zmian, jakie dokonały się w procesach globalizacji, w czasie od pierwszego o..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004-2008 50% rabatu

Rewitalizacja miast w Polsce przy w...

Rewitalizacja miast w Polsce przy wsparciu funduszami UE w latach 2004...

Waldemar Siemiński, Teresa Topczewska

Celem pracy jest wyjaśnienie, jakie czynniki zdecydowały o alokacji funduszy unijnych na rewitalizację obszarów zdegradowanych w określonych miastach oraz wskazanie pierwszych efektów zrealizowanych przedsięwzięć w sferze społecznej, ekonomicznej i przestrzennej...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny

Feminizm jako filozofia społeczna. ...

Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny

Ewa Majewska

Książka poświęcona jest problematyce rodziny. Pozwala zrozumieć wybrane teorie feminizmu radykalnego, socjalistycznego, cyberfeminizmu i etyki troski. Obrana przez autorkę metoda to odejście od suchego opisu teorii feministycznych na rzecz narracji pozwalającej zaobserwować zastosowanie elementów tych koncepcji w aktualnych debatach z zakresu filozofii społecznej. Dzięki tak poprowadzonej narracji koncepcje te uzyskują należne im miejsce inspirującej i momentami wręcz przełomowej krytyki społecz..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009 50% rabatu

Stracone szanse? Bilans transformac...

Stracone szanse? Bilans transformacji 1989-2009 50% rabatu

Jakub Majmurek, Piotr Szumlewicz redakcja naukowa

Książka jest zbiorem esejów z krytycznej perspektywy ujmujących społeczne, ekonomiczne i polityczne przemiany zachodzące w Polsce od dwudziestu lat. W toczącej się debacie na temat transformacji dominują jak dotąd entuzjastyczne głosy, podkreślające sukcesy przemian. W opracowaniu jest przedstawione inne spojrzenie na polskie reformy. W ujęciu autorów publikacji konflikty polityczne ostatnich lat koncentrowały się głównie wokół sporów środowiskowych. Za nimi ukrywał się głęboki konsens wobec ..

16.50 zł 33.00 zł Cena netto: 16.50 zł

Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory 50% rabatu

Postawy Polaków wobec Unii Europejs...

Postawy Polaków wobec Unii Europejskiej. Ukryte i jawne wybory 50% rab...

Norbert Maliszewski

Polski entuzjazm dla idei uczestnictwa w Unii Europejskiej rósł z roku na rok, lecz ten trend się odwrócił. Kryzys powodował, że myśli Polaków stały się bliższe polskiej tożsamości. W rezultacie narasta konflikt pomiędzy ukrytym polocentryzmem a jawnym europejskim entuzjazmem. Autor badał ten konflikt w cyklu kilkunastu niezwykle interesujących eksperymentów z wykorzystaniem najnowszych technik komputerowych. Celem badań było określenie wpływu tego konfliktu m.in. na: - wybory konsumenckie (k..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 18.50 zł

Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium przypadków 50% rabatu

Tożsamości religijne w społeczeństw...

Tożsamości religijne w społeczeństwie polskim. Socjologiczne studium p...

Maria Libiszowska-Żółtkowska redakcja naukowa

Pytanie o tożsamość pojawia się wtedy, gdy podważona zostanie oczywistość własnego świata, gdy trzeba dokonywać wyborów. Dlatego właśnie pytanie o tożsamość – jak widzimy samego siebie, z kim się utożsamiamy, kto jest dla nas wzorem, a co wartością – nabiera dzisiaj szczególnego znaczenia. W publikacji zagadnienie tożsamości – zarówno w wymiarze psychologicznym (psychoanalitycznym), jak i społecznym odniesiono do religii. Autorzy zamieszczonych w tekście szkiców wskazują na znaczenie religii w k..

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 21.00 zł

Oswoić  emeryturę. Jak budować życie po pracy

Oswoić emeryturę. Jak budować życi...

Oswoić emeryturę. Jak budować życie po pracy

Agnieszka J. Mackiewicz

Przejście na emeryturę – dla wielu to moment wyczekiwany z niecierpliwością, wyśniony. Wydaje się, że zmęczeni latami pracy o niczym innym nie powinniśmy marzyć. Kończy się rygor i monotonia obowiązków zawodowych. Zaczyna się okres zasłużonego odpoczynku. Oczyma wyobraźni widzimy już samych siebie, jak spędzamy czas z rodziną, z wnukami. Nieśmiało zastanawiamy się nawet, czy nie jest do doskonały moment na zrealizowanie wiecznie odkładanych marzeń. Skoro potrafimy dostrzec tyle pozytywnych st..

26.10 zł 29.00 zł Cena netto: 26.10 zł

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji 50% rabatu

Międzynarodowa koordynacja polityki...

Międzynarodowa koordynacja polityki konkurencji 50% rabatu

Bartosz Michalski

Książka stanowi opracowanie problematyki współpracy międzynarodowej w zakresie polityki konkurencji formułowanej na forach organizacji międzynarodowych (WTO, OECD, UNCTAD oraz ICN). Publikacja jest efektem kilkuletnich badań Autora na podstawie szerokich studiów literaturowych oraz analizy dokumentów źródłowych wymienionych organizacji. Autor poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy w sytuacji systematycznie postępującego procesu liberalizacji handlu powinien on zostać uzupełniony współpracą w za..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Dwie dekady zmian Rumunia 1989-2009 50% rabatu

Dwie dekady zmian Rumunia 1989-2009...

Dwie dekady zmian Rumunia 1989-2009 50% rabatu

Karina Paulina Marczuk redakcja naukowa

Tematem książki jest fascynujący okres rumuńskiej transformacji, burzliwych zmian, które dokonały się we wszystkich dziedzinach życia politycznego, społecznego i gospodarczego oraz w mentalności mieszkańców Rumunii w ciągu dwóch dekad od upadku reżimu Nicolae Ceauşescu w grudniu 1989 roku. Droga, którą przebyła Rumunia, została uwień­czona jej przyjęciem do NATO i Unii Europejskiej, wprowadzeniem gospodarki wolnoryn­kowej, odbudowaniem relacji pomiędzy państwem a funkcjonującymi w nim kościołami..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji 50% rabatu

Po co nam Europa? O rozbieżnych wiz...

Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji 50% rabatu

Krzysztof Iszkowski

W publikacji dokonano przeglądu rozwoju partykularystycznej i uniwersalistycznej doktryny integracji. Opisano poglądy tych, którzy zostali w największym stopniu zapamiętani, a których projekty można zaklasyfikować jako wyraz jednoznacznie partykularystycznej lub jednoznacznie uniwersalistycznej logiki integracji. W kolejnych rozdziałach omówiono praktyczne konsekwencje, jakie rozbieżność pomiędzy obiema logikami integracji europejskiej ma dla sposobu radzenia sobie przez Unię z głównymi, bież..

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Narody i nacjonalizm. Wydanie 2

Narody i nacjonalizm. Wydanie 2

Narody i nacjonalizm. Wydanie 2

Ernest Gellner

Pierwsze polskie wydanie książki ukazało się w 1991 roku i od tej pory weszło do kanonu literatury poświęconej nacjonalizmowi. Wersja angielska książki została przetłumaczona na 24 języki. Publikacja jest obowiązkową lekturą dla studentów na wydziałach socjologii, politologii i psychologii, ale z pewnością znajdzie swoich nabywców wśród polityków, dziennikarzy, historyków. Nowe, drugie wydanie Na­rodów i nacjonalizmu przypomni czytelnikowi o wyjątkowo przekonującym, wielodyscy­plinarnym podej..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Pokazuje 91 do 105 z 119 (8 Stron)