Podatki

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VAT. Wydanie 3 50% rabatu

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzi...

Nieruchomości. Sprzedaż, najem, dzierżawa 2011. Skutki w PIT, CIT i VA...

Justyna Bauta-Szostak, Bartosz Bogdański

Książka poświęcona jest opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy konsekwencji podatkowych na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku zryczałtowanego od przychodów z najmu, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, publikacja zawiera wiele orzeczeń sądowych i interpretacji organów podatkowych w omawianym zakresie. Książka odnosi się do stanu prawnego..

40.00 zł 80.00 zł Cena netto: 40.00 zł

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. A...

Restrukturyzacje przedsiębiorstw. Aspekty podatkowe

Rafał Aleksander Nawrot

Książka poświęcona jest wybranym podatkowym aspektom restrukturyzacji przedsiębiorstw w ich szerokim ujęciu, obejmującym nie tylko transakcje typu M&A sensu stricte, ale również wszelkie inne przekształcenia podmiotów gospodarczych, w tym także polegające na podziale jednostek należących do określonej struktury biznesowej, przenoszeniu poszczególnych elementów majątku w drodze aportów czy sprzedaży udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. Operacje restrukturyzacyjne oprócz czysto biznesow..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 63.00 zł

Sklep internetowy. Jak prawidłowo rozliczać podatki? 50% rabatu

Sklep internetowy. Jak prawidłowo r...

Sklep internetowy. Jak prawidłowo rozliczać podatki? 50% rabatu

Anna Wyrzykowska.

Sklep internetowy to coraz popularniejsza forma handlu za pośrednictwem Internetu. Dlatego pytanie: Jak prawidłowo opodatkować działalność sklepu internetowego? zadaje sobie coraz większe grono podatników. W książce Autorka wyjaśnia jak prawidłowo stosować przepisy podatkowe w stosunku do praktycznych problemów sklepu internetowego. Wyjaśnienia zostały udzielone na podstawie wieloletniej praktyki Autorki ze wskazaniem przepisów prawnych regulujących poszczególne zagadnienia tematyczne, poparte o..

18.50 zł 37.00 zł Cena netto: 18.50 zł

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa. Wydanie 2 50% rabatu

Świadczenie i import usług w świetl...

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględn...

Hanna Kozłowska

Opracowanie uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych, zawiera również praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, usług licencji i praw autorskich, elektronicznych itp. Komentarz wzbogacony jest licznymi interpretacjami organów podatkowych, wyrokami sądów krajowych, ja..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowego i odpowiedzialność karna skarbowa 50% rabatu

Opodatkowanie dochodów nieujawniony...

Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Praktyka postępowania podatkowe...

Henryk Dzwonkowski, Michał Biskupski, Monika Bogucka, Jakub Marusik, Tomasz Nowak, Monika Zbrojewska

Książka stanowi kompendium wiedzy o jednej z najczęściej ostatnio wykorzystywanych przez organy podatkowe procedur podatkowych. Procedura ma zastosowanie w przypadku uchylania się podatnika od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, przez nieujawnienie rzeczywistego dochodu. Opracowanie stanowi rezultat pracy zespołu utworzonego specjalnie do jego napisania. Każdy z członków zespołu otrzymał zadanie napisania tej części, która stanowi jego specjalność teoretyczną, popartą wielo..

57.50 zł 115.00 zł Cena netto: 57.50 zł

Amortyzacja w 2011 roku 50% rabatu

Amortyzacja w 2011 roku 50% rabatu

Amortyzacja w 2011 roku 50% rabatu

Hanna Kozłowska

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany na 2011 rok. Przydatna w interpretowaniu przepisów podatkowych. Polecana jest czytelnikom będącym zarówno podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, jak i podatku dochodowego od osób fizycznych. Książka przybliża pojęcie amortyzacji podatkowej, wskazując dodatkowo na różnice w ujęciu amortyzacji wprawie bilansowym, ponadto prezentuje pojęcie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wskazując jak należy określać ich wartość początkow..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości 50% rabatu

VAT w aktualnym orzecznictwie Europ...

VAT w aktualnym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ...

Elżbieta Rogala

Od 1 maja 2004 roku – momentu wstąpienia Polski do Wspólnoty Europejskiej – obowiązek stosowania prawa wspólnotowego w ramach krajowego porządku prawnego ciąży nie tylko na sądach krajowych, ale też na organach administracji. Stąd też znajomość orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (ETS) należącego do prawa wspólnotowego wymuszona jest polskim członkowstwem we Wspólnocie Europejskiej. Organy podatkowe i sądy muszą nadać taki sens przepisom prawa krajowego, przy którym wystąpi i..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

VAT od użytkowania wieczystego gruntów 50% rabatu

VAT od użytkowania wieczystego grun...

VAT od użytkowania wieczystego gruntów 50% rabatu

Elżbieta Rogala

W książce dokonano precyzyjnego podziału pobieranych opłat za wieczyste użytkowanie na te, do których należy doliczać VAT i na te, do których nie należy doliczać VAT. Wskazano sposób odzyskiwania nadpłaconego VAT od użytkowania wieczystego, do którego nienależnie doliczono VAT. Omówiono także następujące zagadnienia: - użytkowanie wieczyste gruntów dla celów VAT „dostawą towarów” - doliczanie VAT do opłat za użytkowanie wieczyste gruntów; - zmiana w sposobie opodatkowania po uchwale NSA ..

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 24.00 zł

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych 50% rabatu

Leksykon podatkowy księgowego. Zawi...

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje orga...

Rafał Styczyński

Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy styka się każdego dnia podczas swojej pracy. Opracowanie jest przekrojowe i dotyczy następujących podatków: - dochodowego od osób prawnych oraz fizycznych; - od towarów i usług; - od czynności cywilnoprawnych; - od transportu; - od nieruchomości.   Ponadto w książce omówione zostały zagadnienia dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Opracowanie zawiera rów..

32.50 zł 65.00 zł Cena netto: 32.50 zł

Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydanie 2

Polski system podatkowy. Poszukiwan...

Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wydanie 2

Rafał Rosiński

Celem książki jest wskazanie optymalnej drogi rozwiązań w konstrukcji polskiego systemu podatkowego. W szczególności Autor zwraca uwagę na te rozwiązania, które mogą przyczynić się do zwiększenia stabilności tego systemu, a w konsekwencji do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Książka Polski system podatkowy. Poszukiwanie optymalnych rozwiązań została uznana za najlepszą książkę w kategorii Podatki wydaną w 2008 r. w konkursie organizowanym przez Gazetę Praw..

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 44.10 zł

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa 50% rabatu

Świadczenie i import usług w świetl...

Świadczenie i import usług w świetle polskiego systemu VAT. Z uwzględn...

Hanna Kozłowska

Opracowanie uwzględnia miany w zakresie opodatkowania podatkiem VAT (obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. oraz od 1 stycznia 2009 r.) i jest przydatne w interpretowaniu przepisów podatkowych. Zawiera praktyczne przykłady rozliczania usług niematerialnych takich m.in. jak: usług doradztwa, prawniczych, księgowych, marketingowych, najmu i leasingu, transportowych, spedycyjnych, budowlanych, usług licencji i praw autorskich, elektronicznych itp. Komentarz wzbogacony jest licznymi interpretacjami or..

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 29.50 zł

Mały słownik VAT 50% rabatu

Mały słownik VAT 50% rabatu

Mały słownik VAT 50% rabatu

Elżbieta Rogala

Książka ta jest nieocenionym źródłem informacji o wszystkim, co istotne w podatku VAT. Definiuje ponad 300 pojęć z tego zakresu, w tym w szczególności to czym jest: faktura VAT i jej korygowanie oraz anulowanie, bon towarowy, częstotliwy zamiar, dyrektywa VAT, ETS, garaż, grunt przeznaczony pod zabudowę, istota VAT, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, klasyfikacja statystyczna, budownictwo społeczne, lokal mieszkalny, materiał reklamowy i informacyjny, nieodpłatne świadczeni..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 22.50 zł

Pokazuje 31 do 42 z 42 (3 Stron)