Podatki

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim. Wydanie 2 uaktualnione i rozszerzone

Międzynarodowe unikanie opodatkowan...

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawi...

Rafał Aleksander Nawrot

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu należy do najbardziej aktualnych i dynamicznie zmieniających się zagadnień prawnych. Nowe, uaktualnione i rozszerzone wydanie publikacji obejmuje sposoby unikania opodatkowania oraz najnowsze zmiany prawne związane z przeciwdziałaniem temu zjawisku, między innymi w zakresie cienkiej kapitalizacji, cen transferowych, przychodów z zysków kapitałowych, klauzuli obejścia prawa podatkowego, zasad amortyzacji znaków towarowych. Autor wskazuje przyczyny ..

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 121.50 zł

Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Wykonywanie władztwa podatkowego a ...

Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy

Wioletta Bień

Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru finansów samorządowych. Dochody własne JST stanowią podstawę realizacji zadań własnych i stają się ważnym czynnikiem rozwojowym. Dochody te nie są wystarczającym źródłem zasilania JST, stąd też problem wpływu posiadanego władztwa podatkowego na kondycję finansową jest aktualny. Autorka wskazuje na istotną potrzebę przeprowadzenia reformy systemu finansowego samorządów gminnych w Polsce, jako wynikową istniejących rozwiązań w zakresie kształtowania władztwa ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Podatki w branży wodociągowo-kanali...

Podatki w branży wodociągowo-kanalizacyjnej

Mikołaj Jabłoński

Książka powstała z myślą o członkach zarządu, dyrektorach finansowych i księgowych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, którzy dzięki tej publikacji uzyskają dostęp do informacji na temat najważniejszych zagadnień podatkowych występujących w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.W książce w sposób kompleksowy omówiono ogółu zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, które są charakterystyczne dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, w tym m.in. kwestie związane z nieodpłatny..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Środki trwałe praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

Środki trwałe praktyczne ujęcie w a...

Środki trwałe praktyczne ujęcie w aspekcie bilansowym i podatkowym

Barbara Fiedoruk

Książka stanowi praktyczne kompendium wiedzy z zakresu ujęcia środków trwałych w prawie podatkowym i bilansowym. Przedstawiona problematyka obejmuje zasady ustalania i ewidencji dotyczące wartości początkowej, amortyzacji, kosztów ulepszeń i remontów oraz wyników inwentaryzacji środków trwałych. Omówiono w niej także reguły organizacji rachunkowości w zakresie środków trwałych oraz wybrane aspekty ich prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Większość przedstawionych zagadnień ma również odniesien..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

Składki na ubezpieczenia społeczne ...

Składki na ubezpieczenia społeczne i podatki w umowie o dzieło

Katarzyna Dudek, Ewa Galewska, Magdalena Wasylkowska-Michór

Rozbieżności w definiowaniu umowy o dzieło widać w licznych orzeczeniach sądowych wydawanych wskutek odwołań od decyzji ZUS i urzędów skarbowych. W książce zostało omówione pojęcie dzieła oraz różnice pomiędzy umową o dzieło a innymi umowami. Przedstawiono wynikające z tych różnic zasady naliczania od tych umów składek na ubezpieczenie społeczne oraz ich opodatkowania. Omówiono także orzeczenia dotyczące definicji umowy o dzieło we wskazanym kontekście oraz praktyczne przykłady. Książka skier..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy. Wydanie 2

Leasing kredyt faktoring jako formy...

Leasing kredyt faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Anal...

Barbara Baran, Krzysztof Biernacki, Agnieszka Kowalska, Artur Kowalski

W drugim wydaniu książki autorzy uwzględnili zmiany w przepisach, dotyczące cen transferowych, które zaczną obowiązywać w 2016 roku, likwidację przepisów o zatorach płatniczych, jak też zmiany przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczące w szczególności uproszczeń dla jednostek małych i uproszczeń w odniesieniu do umów leasingowych. Publikacja stanowi przydatne narzędzie w pracy i pomoże w rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wyborem najbardziej optymalnego źródła finansowania zewnętrzne..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Najem na rynku nieruchomości

Najem na rynku nieruchomości

Najem na rynku nieruchomości

Iwona Foryś redakcja

Publikacja w praktyczny oraz przystępny sposób pozwala na przyswojenie wiedzy dotyczącej zagadnień najmu nieruchomości. Autorzy opisują wiele aktualnych problemów związanych z prawami zobowiązaniowymi, w tym dzierżawą czy użyczeniem. Omawiają najem nieruchomości przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz wynajem nieruchomości w ramach indywidualnej działalności gospodarczej. Wiele miejsca poświęcają zagadnieniom podatkowym związanym z najmem na gruncie obowiązującego..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawie polskim  50% rabatu

Międzynarodowe unikanie opodatkowan...

Międzynarodowe unikanie opodatkowania dochodu i jego regulacje w prawi...

Rafał Aleksander Nawrot

Publikacja kompleksowo ukazuje mechanizmy międzynarodowego unikania opodatkowania dochodu z perspektywy polskiego prawa podatkowego, analizując je jednak w globalnym i europejskim ujęciu, co pozwala na szersze spojrzenie na istotę omawianej problematyki. Opracowanie stanowi próbę nie tylko wskazania przyczyn „emigracji podatkowej” polskich przedsiębiorstw do jurysdykcji o korzystniejszych systemach podatkowych, ale także odpowiedzi na głębsze pytania o charakter i cele polityki fiskalnej państwa..

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 34.50 zł

Wybrane aspekty opodatkowania VAT. Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe

Wybrane aspekty opodatkowania VAT. ...

Wybrane aspekty opodatkowania VAT. Nowości i zmiany 2014/2015. Orzeczn...

Krzysztof Budasz, Joanna Łapińska

Podatek od towarów i usług jest w aspekcie dochodów budżetowych jednym z najistotniejszych podatków funkcjonujących w polskim systemie podatkowym. Ze względu na swoją powszechność oraz konstrukcję podatek ten jest również najbardziej skomplikowany i sprawia największe problemy interpretacyjne podatnikom. Zmieniające się realia obrotu gospodarczego oraz konieczność dostosowywania polskich przepisów do regulacji wspólnotowych sprawiają dodatkowo, iż VAT jest najczęściej nowelizowanym podatkiem w P..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

VAT w gminach 2015 50% rabatu

VAT w gminach 2015 50% rabatu

VAT w gminach 2015 50% rabatu

Elżbieta Rogala

Publikacja jest już dziewiątą z kolei (poczynając od 2006 roku) pozycją opublikowaną przez nasze wydawnictwo, zajmującą się kompleksowo rozliczaniem VAT przez gminy i ich jednostki oraz zakłady budżetowe. Wciąż bowiem wprowadzane są bardzo istotne zmiany przepisów w dokumentowaniu i rozliczaniu podatku VAT. Wynikają one z konieczności dostosowywania polskich przepisów o VAT do przepisów unijnej dyrektywy VAT 2006/112/UE oraz do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wymagają zatem..

45.00 zł 90.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny

Podatek od czynności cywilnoprawnyc...

Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz praktyczny

Monika Mucha redakcja

W publikacji omówiono wszystkie przepisy ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Autorzy przedstawili i wyjaśnili praktyczne problemy związane z interpretowaniem i stosowaniem w praktyce postanowień tej ustawy. Komentarze do poszczególnych przepisów zawierają przedstawienie stanowisk sądów unijnych, krajowych sądów administracyjnych i powszechnych oraz liczne wyjaśnienia organów administracji podatkowej. Publikacja odnosi się do zagadnień prawa podatkowego i elementów prawa cywilnego o..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 2

Podatki i składki w działalności pr...

Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Wydanie 2

Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

W publikacji przedstawiono podstawowe obciążenia podatkowe i składkowe związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności wyeksponowano kwestie obowiązków przedsiębiorców w zakresie ich rozliczeń i prowadzonej w związku z tym ewidencji. Wśród podatków wyróżniono podatki obciążające dochód powstający z działalności gospodarczej (podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych), zryczałtowane formy opodatkowania działalności gospodarczej (ryczałt od prz..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Dariusz Michta, Lidia Pankrac

Autorzy podjęli się zadania skomentowania ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Komentarz adresowany jest głównie do pracowników urzędów gmin i miast, których obowiązkiem jest dbałość o właściwe stosowanie aktów prawnych regulujących podatki i opłaty lokalne. Celem opracowania jest również przybliżenie treści ustawy osobom niezwiązanym bezpośrednio z prawem podatkowym. Publikacja ma charakter praktyczny, uwzględnia najnowsze orzecznictwo oraz interpretacje podatkowe. Od momentu wejścia w ż..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

VAT w działalności gospodarczej. Wydanie 2

VAT w działalności gospodarczej. Wy...

VAT w działalności gospodarczej. Wydanie 2

Irena Olchowicz redakcja naukowa, Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz

Drugie zaktualizowane wydanie książki przedstawia kompleksowo a zarazem jasno i przejrzyście, ilustrując przykładami, zagadnienia opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem od towarów i usług w aspekcie ekonomicznym, prawnym i księgowym. W książce wykorzystano dorobek nauki o VAT, przepisy podatkowe oraz bogate orzecznictwo sądowe. Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów i uczestników studiów podyplomowych w zakresie ekonomii, finansów, rachunkowości, podatków, a także pr..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody. Rozliczenia w 2015 roku. Aspekty prawne i podatkowe 50% rabatu

Wynagrodzenia pracownicze i inne pr...

Wynagrodzenia pracownicze i inne przychody. Rozliczenia w 2015 roku. A...

Rafał Styczyński

W opracowaniu zostały szczegółowo omówione wynagrodzenia pracownicze, biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy ustaw podatkowych, jak również ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Publikacja w szczególności omawia: - Wynagrodzenia w świetle Kodeksu pracy; - Przychody ze stosunku pracy; - Przychody z innych źródeł; - Nieodpłatne świadczenia pracownicze; - Pracownicze koszty uzyskania przychodu; - Pozostałe koszty uzyskania przychodu; - Wynagrodzenia pracownicze jako ..

30.00 zł 60.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Pokazuje 1 do 15 z 42 (3 Stron)