Prawo medyczne

Prawo dla lekarzy psychiatrów

Prawo dla lekarzy psychiatrów

Prawo dla lekarzy psychiatrów

Anna Jacek, Błażej Kmieciak, Emilia Sarnacka

Praktyczny poradnik prawny dla lekarzy psychiatrów. Książka stanowi kompleksowe opracowanie prawnych aspektów wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Omawia w szczególności: - Nowe regulacje prawne dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego; - Wykonywanie zawodu lekarza psychiatry; - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy psychiatrów; - Leczenie szpitalne w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień; - Prawa pacjenta z zaburzeniami psychicznymi; - Zasady podlegania odp..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie 2

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie ...

Prawo dla fizjoterapeutów. Wydanie 2

Małgorzata Paszkowska

W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fizjoterapeuta nie może wykonywać efektywnie i bezpiecznie swego zawodu bez znajomości prawa. Publikacja przybliża podstawowe terminy, jakie łączą się z prawem, oraz instytucje prawne związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty – w tym uregulowane w nowej ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, a także zasady odpowiedzialności prawnej fizjoterapeuty. Rehabilitacja lecznicza stanowi rodzaj działalności leczniczej i dlatego niezbędnym było omó..

46.80 zł 52.00 zł Cena netto: 46.80 zł

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Medycyna pracy. Profilaktyka i orze...

Medycyna pracy. Profilaktyka i orzecznictwo

Tomasz Wittczak

Książka stanowi syntetyczne opracowanie zagadnień dotyczących praktycznych aspektów profilaktyki i orzecznictwa w medycynie pracy. Omawia między innymi problemy związane z organizacją służby medycyny pracy w Polsce, badaniami profilaktycznymi pracowników, zasadami orzekania o zdolności do pracy w niektórych stanach chorobowych, przepisami dotyczącymi badań w szczególnych sytuacjach oraz orzecznictwem o chorobach zawodowych. Autor jest doktorem nauk medycznych, lekarzem chorób wewnętrznych i spec..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Zagadnienia prawa medycznego

Zagadnienia prawa medycznego

Zagadnienia prawa medycznego

Adam Górski, Emilia Sarnacka redakcja naukowa

Książka porusza najbardziej aktualne i sporne zagadnienia styku prawa i medycyny, które wywołują kontrowersje w piśmiennictwie oraz praktyce zarówno medycznej jak i prawniczej. Tematyka rozdziałów obejmuje zagadnienia, takie jak: odpowiedzialność za działanie w zespole leczniczym, aspekty występku leczenia bez zgody, obowiązkowe szczepienia ochronne, telemedycyna, tajemnice lekarska i psychiatryczna oraz praktyczne aspekty orzecznictwa karnego w tzw. „sprawach lekarskich”. Do grona autorów zosta..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Prawo dla pielęgniarek

Prawo dla pielęgniarek

Prawo dla pielęgniarek

Małgorzata Paszkowska

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących zakładania prywatnych praktyk, udzielania świadczeń zdrowotnych oraz realizacji praw pacjenta, a także uwzględnia specyficzne sfery wykonywania zawodu pielęgniarki (POZ, szpitale psychiatryczne, ratownictwo medyczne, uzdrowiska itd.) Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie, autorka wskazuje m.in.:..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrow...

Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia

Małgorzata Paszkowska

Książka ma charakter interdyscyplinarny i przedstawia w sposób kompleksowy rozwój, podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne, a także ekonomiczne funkcjonowania uzdrowisk i lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce. Jest to jedyna monografia na temat lecznictwa uzdrowiskowego w aspekcie organizacyjno-prawnym, a także przedstawiająca jego miejsce w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Ponadto zawiera ona opis 16 popularnych uzdrowisk. Posługując się przystępnym językiem i w przejrzystej formie, autork..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Prawo dla lekarzy

Prawo dla lekarzy

Prawo dla lekarzy

Małgorzata Paszkowska

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia. Publikacja zawiera dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących realizacji praw pacjenta, prow..

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 67.50 zł

Prawo dla ratowników medycznych

Prawo dla ratowników medycznych

Prawo dla ratowników medycznych

Małgorzata Paszkowska

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Jest to również poradnik, którego wydanie zostało zainspirowane przez samych ratowników medycznych – studentów autorki. Zawiera on dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących form wykonywania zawodu oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Publikacja uwzględnia fundamentalne ustawowe zmiany dotyczące zawodu ratownika medycznego obowiązując..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Prawo ochrony zdrowia

Prawo ochrony zdrowia

Prawo ochrony zdrowia

Bogusław Sygit, Damian Wąsik

Książka stanowi nowoczesny podręcznik prawa ochrony zdrowia, który poprzez umiejętne połączenie teorii z praktyką pozwala na przyswojenie zasad stosowania przepisów regulujących prowadzenie działalności leczniczej, finansowanie świadczeń zdrowotnych czy też realizację praw pacjenta. Zawarte zestawy pytań, schematy i wybór tez orzeczeń sądowych, pozwalają na efektywne jej wykorzystywanie zarówno przez studentów kierunków medycznych, prawa i administracji, jak i praktyków zawodów medycznych i praw..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Prawa pacjenta

Urszula Drozdowska, Agata Wnukiewicz-Kozłowska redakcja naukowa

Książka stanowi rzetelne opracowanie kilkunastu zagadnień prawnych dotyczących sytuacji pacjenta jako podmiotu, któremu w relacji z lekarzem, czy przedstawicielami innych zawodów medycznych, oraz z systemem ochrony zdrowia przysługują określone uprawnienia.W szczególności publikacja koncentruje się na prawie pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy  medycznej, na kwestii poszanowania autonomii pacjenta, w tym jego prywatności, oraz na prawach pacjenta do info..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry

Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka...

Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty i psychiatry

Agnieszka Fiutak

Prezentowane opracowanie zawiera omówienie kluczowych zagadnień prawnych, przydatnych w edukacji i praktyce psychologa, psychoterapeuty, psychiatry oraz seksuologa. Publikacja zawiera omówienie najnowszych regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów psychologa, psychoterapeuty, seksuologa oraz lekarza psychiatry.Publikacja jest aktualizacją książki Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne autorstwa Agnieszki Fiutak i Jacka Dąbrowskiego. Dr..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy w Polsce

Satysfakcja zawodowa pielęgniarek p...

Satysfakcja zawodowa pielęgniarek pielęgniarzy w Polsce

Danuta Kunecka

Celem książki jest ukazanie, jak ważna jest satysfakcja zawodowa pielęgniarek dla sprawnego działania placówek świadczących usługi medyczne. Autorka wskazuje znaczenie właściwych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi mających na celu uzyskiwać wysoki poziom satysfakcji zawodowej oraz motywacji wśród pielęgniarek, a tym samym wpływać pozytywnie na ich wydajność i rentowność placówek medycznych.W pierwszej części, na podstawie studiów literaturowych, zaprezentowany został dotychczasowy dorobek w z..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

System ubezpieczenia zdrowotnego w ...

System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce

Małgorzata Paszkowska

Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a także przedstawia problematykę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Autorka w przystępny i spójny sposób przedstawiła podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne dotyczące funkcjonowania systemu ubezpieczenia zdrowotnego. Po kolei przeanalizowane zostały fundamentalne elemen..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

Refundacja leków w Polsce. Wykładni...

Refundacja leków w Polsce. Wykładnia przepisów i efekty ich stosowania

Hubert Kaczmarczyk redakcja naukowa

Autorzy szczegółowo omawiają system refundacji leków. Dokonują pogłębionej analizy procedury objęcia leku refundacją. Omawiają czynniki kształtujące odpłatność i ceny leków. Szczegółowo przedstawiają zasady ich sprzedaży w systemie otwartym (aptecznym) i zamkniętym (szpitalnym). W książce poruszono też problematykę związaną z reklamą leków i odpowiedzialnością lekarzy i farmaceutów za właściwe stosowanie ustawy. Książka zainteresuje wszystkie osoby, których codzienna praktyka zawodowa wymaga ..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2

Prawo medyczne w orzecznictwie z ko...

Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2

Agnieszka Fiutak

Prezentowane opracowanie stanowi kontynuację zbioru Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem wydanego w 2012 r. W niniejszym opracowaniu zawarte są orzeczenia sądów powszechnych, Sądu Najwyższego oraz sądów administracyjnych, które dotykają istotnych zagadnień z zakresu prawa medycznego. Książka adresowana jest do lekarzy, pielęgniarek, studentów medycyny, prawa oraz prawników, a także do osób zainteresowanych problematyką udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym również do samych pacjentów.P..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Pokazuje 1 do 15 z 21 (2 Stron)