Poradnictwo zawodowe

Metoda projektu w doradztwie zawodowym. Scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży

Metoda projektu w doradztwie zawodo...

Metoda projektu w doradztwie zawodowym. Scenariusze warsztatów dla dzi...

Joanna Nawój-Połoczańska

Książka powstała z myślą o tych wszystkich, którzy chcą pomóc uczniom „oderwać się od krzeseł” i wyruszyć w świat, by szukać w nim miejsca dla siebie. Poradnik zawiera przegląd scenariuszy warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży wraz z przewodnikiem metodycznym i autorskim narzędziem diagnostycznym. Są to rozwiązania metodyczne przygotowane z myślą o pedagogach, nauczycielach i doradcach zawodowych, częścią pracy których jest przygotowanie uczniów do budowania ścieżek edukacyjnych i za..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych

Planowanie kariery a Interaktywna s...

Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów. Scenariusze zajęć wars...

Krystyna Lelińska

Publikacja ma na celu wsparcie doradców zawodowych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem młodzieży do planowania kariery; zawiera narzędzie diagnostyczne do pomiaru preferowanej aktywności oraz bazę zawodów najbardziej wskazanych dla ucznia. Taką bazą jest Interaktywna sieć zawodów, która może ułatwić doradcom zawodowym i młodzieży wskazanie obszaru, sektora, dziedziny i branży zawodów najbardziej adekwatnego do preferowanej aktywności. W jej nazwie posłużono się pojęciem sieci, obrazuj..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodo...

Poradnictwo zawodowe. Rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym

Daniel Kukla redakcja, Wioleta Duda

W publikacji przedstawiono tematykę poradnictwa zawodowego i rozwoju zawodowego, zarówno od strony teorii, jak i praktyki. Zakres przedstawionych refleksji dotyczy aspektów wzajemnych relacji pomiędzy poradnictwem zawodowym a edukacją, rynkiem pracy i projektowaniem ścieżki kariery. Szerokie ujęcie tematyki pozwala na ukazanie znaczenia wsparcia i pomocy doradczej dla różnych grup odbiorców, zarówno borykających się z utratą pracy oraz próbujących znaleźć pierwsze zatrudnienie. Każda grupa sp..

85.50 zł 95.00 zł Cena netto: 85.50 zł

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesn...

Zawodoznawstwo. Wiedza o współczesnej pracy

Zdzisław Wołk

Książka zawiera treści odnoszące się do aktualnych i najnowszych tendencji na współczesnym rynku pracy. Przedstawia problematykę środowiska pracy w całej złożoności. Treścią podręcznika jest wiedza interdyscyplinarna z zakresu społecznego podziału pracy, na temat zawodów, ich specyfiki i dokonujących się w ich obrębie przemian, o rynku pracy, na temat rodzajów i organizacji zakładów pracy w gospodarce rynkowej. Czytelnik może zaznajomić się z usytuowaniem pracownika w środowisku pracy, cecham..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Doradztwo personalne i zawodowe

Doradztwo personalne i zawodowe

Doradztwo personalne i zawodowe

Izabela Stańczyk

Książka ta to swoistego rodzaju przewodnik dla studentów/absolwentów, którzy zamierzają podjąć pracę. Przedstawia możliwości z jakich mogą korzystać aby w odpowiedni sposób poruszać się po rynku pracy i wybrać najbardziej odpowiednie stanowisko względem posiadanych przez nich kompetencji. Z drugiej strony książka stanowi informację dla wszystkich pracodawców pod kątem oczekiwań ze strony studentów/absolwentów w zakresie warunków pracy. Trzecie przesłanie książki to przestawienie różnicy między d..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współpracujących z grupą 45+

Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradn...

Grupa ryzyka na rynku pracy. Poradnik dla osób współpracujących z grup...

Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając

Publikacja stanowi kompendium wiedzy dla przyszłych i już funkcjonujących w rolach zawodowych doradców zawodowych (i wszystkich tych, którzy zajmują się wsparciem zawodowo-społecznym) w aspekcie pracy z grupą 45+ w obszarze jej funkcjonowania na współczesnym rynku pracy. Należy zaznaczyć, iż każda grupa osób bezrobotnych czy też pragnących zmienić miejsce pracy, stanowiących tzw. grupę ryzyka, posiada inne potrzeby oraz oczekiwania wobec pracy zawodowej, różnie jest postrzegana na rynku pracy i ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych

Między szkołą a rynkiem pracy. Dora...

Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowyc...

Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek

Książka jest adresowana do tych, którzy chcą wspierać uczniów szkół zawodowych w projektowaniu dalszych ścieżek edukacyjnych i zawodowych. Jej celem jest wspieranie doradców, nauczycieli i wychowawców w projektowaniu takich propozycji doradczych, które w możliwie największym stopniu będą dotykać specyficznych zadań, problemów i wyzwań, z którymi spotykają się uczniowie przygotowujący się do profesjonalnego funkcjonowania na rynku pracy. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi t..

34.20 zł 38.00 zł Cena netto: 34.20 zł

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

Edukacja dorosłych pracowników i be...

Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych

Stanisław Suchy

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wiele znaczących zmian w edukacji dorosłych ważnych z punktu widzenia rozwoju gospodarki i społeczeństwa. Książka ukazuje te zmiany, a zwłaszcza odnoszące się do celów, organizacji, form i metod kształcenia dorosłych – pracowników i bezrobotnych. Publikacja ukazuje organizację i funkcjonowanie edukacji ustawicznej dorosłych, głównie pracowników i osób bezrobotnych w Polsce. Uchwycenie i przedstawienie zmian, jakie dokonują się w przepisach prawnych, koncepcji,..

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 31.50 zł

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju s...

Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? Gry szkoleniowe...

Iwona Kania

Publikacja ma wspierać nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów oraz trenerów, chcących w systematyczny sposób pracować z uczniami, w szczególności w ramach obligatoryjnych dla szkoły i kierowanych do uczniów działań doradczych. Działania te dotyczą pomocy uczniom w procesie rozwoju, istotnych z punktu widzenia rynku pracy, kompetencji społecznych oraz przygotowaniu uczniów do samodzielnego projektowania własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Patroni medialni:      ..

30.60 zł 34.00 zł Cena netto: 30.60 zł

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody ...

Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań

Anna Paszkowska-Rogacz

Celem opracowania jest poprawa skuteczności pracy doradców zawodowych. W pierwszej części, będącej wstępem do całości pracy, autorka prezentuje modele teoretyczne badań nad doradztwem zawodowym, specyfikę i zadania doradcy oraz zarys współczesnych koncepcji wyboru zawodowego. Część druga zawiera opis czterech metody diagnostycznych, które mogą znaleźć zastosowanie zarówno w praktycznym doradztwie zawodowym, jak i w obszarze badań naukowych związanych z wyborem dróg kariery. Nowe oraz adaptowa..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 1 do 10 z 10 (1 Stron)