Prawo podręczniki

Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki

Prawo podatkowe w Polsce. Podręczni...

Prawo podatkowe w Polsce. Podręcznik akademicki

Włodzimierz Nykiel redakcja naukowa

Podręcznik adresowany jest głównie do studentów prawa i administracji, ale także do innych osób zainteresowanych prawem podatkowym (studentów innych kierunków, słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego, aplikantów adwokackich i radcowskich, kandydatów na doradców podatkowych i pracowników administracji podatkowej). Materiał prezentowany w podręczniku, obok pełnego wykładu polskiego prawa podatkowego (prawa materialnego oraz procedury podatkowej, z uwzględnieniem nowo uchwalonyc..

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 62.10 zł

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wydanie 4 poprawione i rozszerzone

Psychologia kryminalistyczna. Diagn...

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka. Wydanie 4 poprawion...

Brunon Hołyst

Psychologia kryminalistyczna. Diagnoza i praktyka stanowi nową dziedzinę psychologii stosowanej, mającą własny obszar badań i charakteryzującą się ścisłymi powiązaniami z tradycyjnie rozróżnianymi działami psychologii. Zakres psychologii kryminalistycznej obejmuje psychologiczne aspekty kryminalistyki, czyli nauki o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu jego popełniania, wykrywania sprawców i zapobiegania przestępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Specyfika psychologii krymi..

211.50 zł 235.00 zł Cena netto: 211.50 zł

Zbiór kazusów z prawa socjalnego. Wydanie 2

Zbiór kazusów z prawa socjalnego. W...

Zbiór kazusów z prawa socjalnego. Wydanie 2

Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka redakcja naukowa

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z  obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród aplikantów. Wykorzystaniu publikacji, jako swoistego kazusowego scenariusza ćwiczeń i konwersat..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 5

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 5

Herbert Szurgacz redakcja, Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek

Kolejne wydanie podręcznika, tak jak poprzednie, zawiera całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględniono w nim obszerne i ważne zmiany stanu prawnego, jakie nastąpiły w ostatnim czasie. Dotyczy to zarówno niektórych nowych rozwiązań wprowadzonych do Kodeksu pracy w 2016 r., już po ukazaniu się 4 wydania książki, jak i zmian obowiązujących od 2017 r., które objęły m.in.: kodeksowe regulacje odnoszące się do regulaminu wynagradzania, wprow..

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 63.00 zł

Prawo karne materialne część szczególna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo

Prawo karne materialne część szczeg...

Prawo karne materialne część szczególna. Kazusy i zadania problemowe, ...

Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski

Książka jest kontynuacją opracowania pt. Prawo karne materialne. Część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo. Publikacja stanowi oryginalny materiał pomocniczy, przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, usystematyzowanie oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera około 100 kazusów oraz ponad 100 zadań problemowych z zakresu części szczególnej Kodeksu karnego. Jego walorem, na tle innych dostępnych na rynku, jest to, że kazusy i z..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Prawo karne materialne część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orzecznictwo

Prawo karne materialne część ogólna...

Prawo karne materialne część ogólna. Kazusy i zadania problemowe, orze...

Agnieszka Kania, Olaf Włodkowski

Publikacja stanowi oryginalny materiał pomocniczy przeznaczony do nauki prawa karnego materialnego, który pozwoli na rozszerzenie, usystematyzowanie oraz sprawdzenie posiadanej wiedzy. Opracowanie zawiera 174 kazusy oraz 80 zadań problemowych, odnoszących się do wszystkich zagadnień z  zakresu części ogólnej Kodeksu karnego. W publikacji zamieszczono również pytania kontrolne, które w sposób kompleksowy pozwolą na zweryfikowanie posiadanej wiedzy. Ponadto, kazusom oraz zadaniom problemowym towar..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupełnione i uaktualnione

Organizacja i zarządzanie w adminis...

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej. Wydanie 2 uzupeł...

Zbigniew Władek

Publikacja syntetycznie ujmuje tytułowe wielopłaszczyznowe, a także niezwykle bogate obszarowo zagadnienie w jednej publikacji. Zarys wykładu nawiązuje w przeważającej mierze do treści praktycznych, opartych na aktualnych źródłach prawa.Dział pierwszy uwzględnia praktyczną stronę organizacji administracji publicznej w wymiarze administracji państwowej, administracji rządowej i samorządowej. Takie spojrzenie na organizację administracji publicznej w wymiarze trójsektorowym pozwoli adresatom publi..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków

Prawo ochrony danych osobowych. Pod...

Prawo ochrony danych osobowych. Podręcznik dla studentów i praktyków

Tomasz A.J. Banyś, Edyta Bielak-Jomaa, Magdalena Kuba, Joanna Łuczak

Opracowanie stanowi pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik akademicki poświęcony prawu ochrony danych osobowych. Składa się z ośmiu rozdziałów, w których przedstawiono kolejno pojęcie i przedmiot prawa ochrony danych osobowych, jego źródła, podstawowe terminy składające się na jego siatkę pojęciową, pozycję ustrojową i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle regulacji ustawowej i praktyki, podstawowe zasady stanowiące fundament systemu ochrony danych osobowych, proced..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Podstawy prawoznawstwa

Podstawy prawoznawstwa

Podstawy prawoznawstwa

Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski

Oddawane do rąk Czytelnika opracowanie stanowi przegląd podstawowych zagadnień prawoznawstwa. Kierowane jest głównie do słuchaczy tych kierunków studiów, na których prowadzone są zajęcia z podstaw prawa, wstępu do prawoznawstwa lub nauki o państwie i prawie. Książka zawiera syntetyczny wykład podstawowych pojęć prawoznawstwa oraz zasad tworzenia i stosowania prawa. Rozważania teoretyczne uzupełniają liczne przykłady praktyczne, fragmenty tekstów źródłowych i orzeczeń, zestawienia tabelaryczne..

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 55.80 zł

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 4 50% rabatu

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie 4 50% rabatu

Herbert Szurgacz (redakcja), Zdzisław Kubot, Tadeusz Kuczyński, Artur Tomanek redakcja

Podręcznik obejmuje całość wykładu prawa pracy: część ogólną, indywidualne prawo pracy oraz zbiorowe prawo pracy. Uwzględnia aktualny stan prawny, piśmiennictwo i orzecznictwo Sądu Najwyższego. Prawo pracy zostało ukazane w szerszym kontekście historycznego rozwoju oraz czynników wpływających na ten rozwój – zarówno krajowych, jak i ponadkrajowych, zwłaszcza prawa europejskiego. Instytucje prawa pracy przedstawiono w łączności z praktyką stosowania prawa, co znalazło wyraz w szerokim uwzględnien..

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 34.50 zł

Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów

Ochrona praw autorskich. Zarys wykł...

Ochrona praw autorskich. Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków st...

Aleksandra Bagieńska-Masiota

Podręcznik stanowi aktualną syntezę wiedzy z zakresu praw autorskich, przedstawioną w przystępny sposób. Nowością w zakresie nauczania praw autorskich jest jednoczesne wprowadzenie czterech elementów zwiększających zrozumienie treści. Są to: – uzupełnienie wykładu o elementy podstawowej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin prawniczych, w tym prawoznawstwa, prawa cywilnego oraz prawa karnego; – zamieszczenie treści analizowanych przepisów w tekście; – ilustrowanie treści licznymi przykładami; –..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem

Prawo ochrony i zarządzania środowi...

Prawo ochrony i zarządzania środowiskiem

Janina Ciechanowicz-McLean

Głównym celem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych i aktualnych na początku XXI wieku prawnych problemów ochrony środowiska, przyrody i klimatu. Podręcznik nie jest tylko treściowym rozwinięciem ustawy – Prawo ochrony środowiska, ale prezentuje prawo i zarządzanie ochroną środowiska w ujęciu dynamicznym, problemowym na obecnym etapie rozwoju stosunków społeczno-gospodarczych w zglobalizowanym świecie...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna

Materialne prawo wykroczeń. Część o...

Materialne prawo wykroczeń. Część ogólna

Olga Sitarz

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów prawa, administracji, resocjalizacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, ale też dla praktyków – sędziów, adwokatów, prokuratorów, a przede wszystkim policjantów i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Celem podręcznika jest skupienie się na „działaniu” danej normy i jej powiązaniu z innymi regulacjami. Jednak wyrazić należy przekonanie, że dla osób nieznających prawa karnego taka metoda nie powinna stanowić przeszkody w poznaniu i zrozumieniu zasad prawa wykr..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Kryminalistyka. Zarys systemu

Kryminalistyka. Zarys systemu

Kryminalistyka. Zarys systemu

Jerzy Kasprzak, Bronisław Młodziejowski, Wojciech Kasprzak

Koncepcja opracowania powstała podczas zajęć z przedmiotów kryminalistyka, medycyna sądowa i postępowanie karne realizowanych na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, zarówno na studiach prawniczych, administracyjnych, jak i na studiach z zakresu bezpieczeństwa. W stosunku do poprzedniego wydania wszystkie rozdziały zostały uaktualnione. Dodano nowe zagadnienia dotyczące śladów cyfrowych ich znaczenia, ujawniania i zabezpieczania. Podręcznik uzupełniono o ważne problemy etyki krymi..

56.70 zł 63.00 zł Cena netto: 56.70 zł

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Zbiór kazusów z prawa socjalnego

Renata Babińska-Górecka, Karolina Stopka redakcja naukowa

Podręcznik jest jedynym dostępnym na rynku opracowaniem zagadnień z zakresu prawa socjalnego w formie kazusów. Został on przygotowany jako pomoc dydaktyczna dla wykładowców oraz studentów na kierunkach: prawo, administracja, bezpieczeństwo publiczne, a także uczestników studiów podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych z obszaru prawa socjalnego. Publikacja ta może również znaleźć odbiorców pośród aplikantów. Wykorzystaniu publikacji, jako swoistego kazusowego scenariusza ćwiczeń i konwersato..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 1 do 15 z 51 (4 Stron)