Zarządzanie jakością

Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia

Uwarunkowania efektywności zastosow...

Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowi...

Jarosław Waśniewski

Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa nad placówkami publicznej ochrony zdrowia. Zaprezentowane opracowanie wzbogaca w tym względzie ..

40.41 zł 44.90 zł Cena netto: 40.41 zł

Office Samurai: Lean w biurze

Office Samurai: Lean w biurze

Office Samurai: Lean w biurze

Michał Wolak, Andrzej Kinastowski

LEAN / KAIZEN Office Samurai to książka napisana przez praktyków wdrażających Lean w środowisku biurowym dla praktyków chcących:  • zacząć usprawniać procesy biurowe wykonywane codziennie w pracy,  • doskonalić się w obszarze wdrażania Lean,  • uporządkować swoją wiedzę. Zapraszamy cię do wejścia na ścieżkę samodzielnego wdrożenia Lean. Podpowiemy ci, w jaki sposób możesz zacząć, wskażemy praktyczne narzędzia i gotowe materiały, które będziesz mógł wykorzystać przy obserwacji, analizie..

26.91 zł 29.90 zł Cena netto: 26.91 zł

Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Projakościowe zarządzanie przedsięb...

Projakościowe zarządzanie przedsiębiorstwem

Marcin Jakubiec

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat projakościowego zarządzania przedsiębiorstwem. Przedstawia zbiór najbardziej aktualnych zagadnień zawartych w jej tytule. Autor skupia się na wyjaśnieniu wpływu zarządzania na kategorię jakości. Uwzględniając współczesne modele biznesu, odnosi się do podstawowego podejścia w zarządzaniu jakością, jakim jest podejście procesowe. Następnie wnikliwie charakteryzuje tzw. instrumenty zarządzania i doskonalenia jakości, do których zalicza się: koncepcje jakoś..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności. Systemy, metody, narzędzia

Wybrane aspekty zarządzania jakości...

Wybrane aspekty zarządzania jakością i towaroznawstwa żywności. System...

Piotr Grudowski, Maria Szpakowska, Elwira Brodnicka, Ewa Marjańska, Zbigniew Celmerowski

Książka poświęcona jest wybranym, charakterystycznym problemom zarządzania jakością, od podstaw teoretycznych po uwarunkowania aplikacyjne. Autorzy odnoszą się do konkretnych przykładów w obszarze jakości, bezpieczeństwa i towaroznawstwa produktów żywnościowych. Publikacja zainteresuje przedstawicieli przemysłu spożywczego, doktorantów i studentów specjalizujących się w obszarach zarządzania, zarządzania inżynierskiego, zarządzania produkcją, zarządzania jakością oraz towaroznawstwa...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jakości w organizacjach sektora publicznego

Niematerialne czynniki konstytuując...

Niematerialne czynniki konstytuujące systemy zarządzania oparte na jak...

Liliana Hawrysz

Publikacja stanowi przegląd i usystematyzowanie literatury dotyczącej identyfikacji determinant zarządzania jakością w administracji publicznej oraz sposobów jej pomiaru, opracowanie modeli uwarunkowań zarządzania jakością w powiązaniu ze skutecznością, strategią i otoczeniem w jakim funkcjonują. W książce Autorka dokonała porównania stanu i kondycji zarządzania przez jakość w administracji publicznej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej...

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudzić wykładowców i studentów?

Studencka informacja zwrotna w zarz...

Studencka informacja zwrotna w zarządzaniu jakością studiów. Jak obudz...

Piotr Bielecki

Publikacja zawiera holistyczne, całościowe spojrzenie na aktualny stan wiedzy dotyczący roli studenckiej informacji zwrotnej w zarządzaniu jakością studiów w szkole wyższej. Wielorakość podejść i metod badawczych oraz źródeł informacji w badaniach nad studencką ewaluacją zajęć dydaktycznych jest gwarancją większej rzetelności i trafności wyników tej ewaluacji. Tematyka pracy wykracza poza schemat opisu i analizy zagadnień sumującej i kształtującej oceny skuteczności nauczania wykładowców szko..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Koszty jakości wybrane aspekty

Koszty jakości wybrane aspekty

Koszty jakości wybrane aspekty

Grażyna Paulina Wójcik

Celem książki jest przedstawienie, rozwinięcie i usystematyzowanie ogólnej problematyki kosztów jakości w ujęciu: ekonomiczno-organizacyjnym jakości, zarządzania jakością z uwzględnieniem parametru wartości, przydatnej w zarządzaniu współczesną jakością. Syntetyczna postać książki wynika z założenia, że dla kadry zarządzającej jakością w przedsiębiorstwie w większym stopniu przydatne będzie w praktyce poznanie istoty omawianych zagadnień. Z tego powodu pominięte zostało analityczne ujęcie księgo..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Strategia zarządzania jakością

Strategia zarządzania jakością

Strategia zarządzania jakością

Stanisław Tkaczyk, Ewa Kowalska-Napora

W książce autorzy próbują określić, czym jest jakość optymalna, dzięki której przedsiębiorstwa mogą poprzez funkcję strat obniżyć koszty wytwórcze. Obszar problemowy pracy może być tematem polemik studialnych na kierunkach zarządczych, inżynierskich, a także dla ludzi biznesu, tudzież osób, które samodzielnie pragną zgłębić specyfikę efektywnego zarządzania jakością...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspomaganie decyzji

Systemowe zarządzanie jakością. Kon...

Systemowe zarządzanie jakością. Koncepcja systemu, ocena systemu, wspo...

Piotr Miller

Podejmowanie decyzji na podstawie faktów to jedna z ośmiu zasad zarządzania jakością wymienionych w normie ISO 9000:2005, zgodnie z którą podstawą skutecznych decyzji są wyniki analiz danych i informacji. W praktyce należy jednak wskazać, które dane i informacje powinny być analizowane, w jaki sposób, jaki jest cel analizy oraz jakie mierniki wskażą, czy cel ten został osiągnięty. Odpowiedź na te pytania nie jest prosta. Materiał zawarty w książce w ograniczonym zakresie pozwala rozwiązać ten pr..

82.80 zł 92.00 zł Cena netto: 82.80 zł

Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym

Jakość i konkurencyjność w rolnictw...

Jakość i konkurencyjność w rolnictwie ekologicznym

Aleksandra Kowalska

Publikacja dotyczy funkcjonowania systemu rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle innych krajów. To w jakości autorka upatruje głównego sposobu wzmacniania konkurencyjności ekologicznych gospodarstw rolnych. Dlatego też praca szeroko ujmuje problematykę jakości żywności...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Przekonaj pracowników do dbania o jakość. Poradnik menedżerski dla pełnomocników, kierowników i szefów, którym zależy na jakości

Przekonaj pracowników do dbania o j...

Przekonaj pracowników do dbania o jakość. Poradnik menedżerski dla peł...

Dorota Szymańska, Marcin Szymański

Książka stanowi kompendium wiedzy menedżerskiej, niezbędnej do skutecznego zarządzania jakością w firmie. Bycie szefem, kierownikiem, pełnomocnikiem może być dzięki niej o wiele łatwiejsze. Jeśli odpowiadasz za jakość w swojej firmie, bez względu na zajmowane stanowisko jesteś menedżerem i potrzebujesz umiejętności postępowania z ludźmi. Przekonaj ich do dbania o standardy, uświadom im wagę dobrej jakości dla klienta, dla konkurencyjności firmy, dla ich własnej pracy. Naucz się przekonująco argu..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Pokazuje 1 do 11 z 11 (1 Stron)