Logistyka i spedycja

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Logistyka a konkurencyjność przedsi...

Logistyka a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Magdalena K. Gąsowska

Będące domeną logistyki zarządzanie strumieniami przepływów fizycznych i informacji w przedsiębiorstwie oraz między podmiotami gospodarującymi uczestniczącymi w dostarczaniu produktu do klienta w warunkach globalizacji i bezprecedensowego poziomu zmienności jest bardzo złożonym procesem, determinuje niezakłócone funkcjonowanie, wyniki działalności oraz konkurencyjność przedsiębiorstw. W książce przedstawiono w szerokim zakresie problematykę logistyki w procesie budowania konkurencyjności przedsi..

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 58.50 zł

Modelowanie logistyki miejskiej

Modelowanie logistyki miejskiej

Modelowanie logistyki miejskiej

Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski

Modelowanie logistyki miejskiej to książka, w której autorzy przybliżyli możliwość wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych z zakresu logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską. Pokazali, w jaki sposób, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym, można zwiększyć efektywność funkcjonowania miasta jako całości i poszczególnych jego elementów, a co za tym idzie poprawić jakość życia mieszkańców. W książce przedstawiono: • istotę i cele modelowania logistyki miejskiej, • autorski ..

53.91 zł 59.90 zł Cena netto: 53.91 zł

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Wirtualna praca w łańcuchu dostaw

Sabina Wyrwich-Płotka

Praca w obszarze zarządzania łańcuchami dostaw stawia przed menadżerami stale nowe problemy i wyzwania. Menadżerowie łańcuchów dostaw poszukują coraz to lepszych rozwiązań w obszarze zarządzania nimi, aby zrealizować w sposób najbardziej korzystny założone cele. Cele te nie dotyczą jedynie korzyści uzyskiwanych przez wybrane przedsiębiorstwach, ale dotyczą całych łańcuchów dostaw, w obszarze wartości dla nich samych, dla klientów oraz z tytułu przewagi nad konkurencją. Rzadko w logistyce porusza..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Ekologistyka. Teoria i praktyka

Andrzej Szymonik

Książka stanowi syntetyczne ujęcie treści z zakresu ekologii, ochrony środowiska, zagrożeń i logistyki, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych. Zaprezentowany materiał jest ściśle związany z istotą ekologistyki w kontekście zagrożeń i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Wiele miejsca poświęcono gospodarce odpadami, ze szczególnym zwróceniem uwagi ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Systemy elektroniczne w transporcie drogowym

Systemy elektroniczne w transporcie...

Systemy elektroniczne w transporcie drogowym

Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski

Książka porusza najbardziej aktualne problemy związane z rozwojem branży transportowej. Przedstawiono obszary związane z zarządzaniem oraz nowościami technologicznymi. Publikacja stanowi cenną wiedzę praktyczną dla osób zainteresowanych procesami logistycznymi. Rozważania prowadzone w opracowaniu stanowią kontynuację tematyki zaprezentowanej w książkach Elektroniczne giełdy transportowe i Electronic Freight Exchanges in Poland...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Współczesna logistyka

Współczesna logistyka

Współczesna logistyka

Andrzej Szymonik, Iwo Nowak

Książka stanowi kompendium wiedzy o logistyce, przygotowane w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych, a także rezultaty praktycznych wdrożeń koncepcji oraz rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, przedstawione w przystępnej formie. Zawartość opracowania, ułożona w logiczną całość i podzielona na 10 rozdziałów, prezentuje najważniejsze elementy wiedzy logistycznej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak r..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Logistyka nowoczesnej gospodarki ma...

Logistyka nowoczesnej gospodarki magazynowej

Andrzej Szymonik, Daniel Chudzik

Książka prezentuje najważniejsze elementy wiedzy gospodarki magazynowej, przydatne zarówno dla słuchaczy wyższych szkół o profilu ekonomicznym i politechnicznym, jak również kadry zarządzającej oraz pracowników firm funkcjonujących w ramach łańcuchów dostaw, którzy zawodowo stykają się z problematyką logistyki „teoretycznej” i „stosowanej”. Podstawowym przesłaniem książki jest poszerzanie i ugruntowywanie wiedzy logistycznej w obszarze gospodarki magazynowej, wśród przede wszystkim środowisk ..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Gospodarka magazynowa

Barbara Galińska

Tematyka pracy mieści się w obszarze dyscypliny naukowej "nauki o zarządzaniu" i ma silny związek ze współczesnymi zagadnieniami dotyczącymi logistyki. Praca stanowi interesujące studium, poruszające problematykę magazynu i magazynowania, które to aspekty występują niemal w każdym przedsiębiorstwie, zarówno produkcyjnym, jak i handlowym.W opracowaniu zostały zawarte głównie aspekty teoretyczne związane z gospodarką magazynową. Zebrano w niej wszystkie najważniejsze definicje z tego etapu łańcuch..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Inżynieria bezpieczeństwa systemów ...

Inżynieria bezpieczeństwa systemów logistycznych

Andrzej Szymonik

Publikacja stanowi innowacyjne ujęcie podstawowych problemów w kontekście współczesnych systemów logistyki. Jest wyrazem holistyczno-systemowego ujęcia problemowych obszarów wiedzy bezpieczeństwa logistyk. Opracowanie może być bardzo przydatnym źródłem informacji i wiedzy dla studentów takich kierunków, jak: logistyka, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, inżynieria bezpieczeństwa oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych, a także dla pracowników instytucji zajmujących się bezpiecz..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Optymalizacja decyzji logistycznych

Optymalizacja decyzji logistycznych

Optymalizacja decyzji logistycznych

Sabina Kauf, Agnieszka Tłuczak

Książka stanowi ogląd podstawowych zagadnień związanych z optymalizacją decyzji logistycznych, dzięki czemu przyczynia się do lepszego ich zrozumienia. W sposób logiczny i przyjazny przedstawia podstawowe metody optymalizacyjne, znajdujące zastosowanie w różnych obszarach działalności logistycznej. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w logistyce jest o tyle zasadne, że globalne i wielokierunkowe przepływy strumieni towarowych wzdłuż całych łańcuchów dostaw są bardzo złożone i kompleksowe. W t..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Funkcjonowanie przedsiębiorstw komu...

Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji samochodowej po przystąpien...

Stanisław Gemra

Książka przedstawia funkcjonowanie i zarządzania Przedsiębiorstwami Komunikacji Samochodowej w kraju po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Podejmuje problematykę przekształceń własnościowych po 2004 r, zwracając szczególną uwagę na konkurencyjność oraz wyniki ekonomiczno-finansowe, w szczególności zysk warunkujący przetrwanie przedsiębiorstw na rynku...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Morsko-lądowe łańcuchy transportowe

Izabela Kotowska, Marta Mańkowska, Michał Pluciński

Publikacja przybliża Czytelnikowi złożoną problematykę funkcjonowania morsko-lądowych łańcuchów transportowych. Pierwsze dwa rozdziały poświęcone zostały teoretycznym aspektom związanym z integracją w transporcie, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki istoty morsko-lądowych łańcuchów transportowych oraz czynników determinujących ich rozwój. Kolejne rozdziały mają charakter praktyczny i zostały opracowane w formie studiów przypadków. Głównym kryterium wyboru konkretnych grup ładunkowych b..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Electronic Freight Exchanges in Poland

Electronic Freight Exchanges in Pol...

Electronic Freight Exchanges in Poland

Jarosław Sosnowski, Łukasz Nowakowski

An excerpt from the review of Professor Remigiusz Kozłowski:Electronic freight exchanges deserve special attention among electronic systems managing the activity of transport companies. Electronic freight exchanges have revolutionized the transport sector by facilitating and increasing efficiency of the road transport fleet. Electronic freight exchanges, aside from the economic and technological aspects, also significantly improved the protection of natural environment thanks to limiting empty r..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Vademecum logistyki

Sabina Kauf, Ewa Płaczek, Adam Sadowski, Jacek Szołtysek, Sebastian Twaróg

Powszechność stosowania logistyki, jak również coraz większa jej użyteczność powodują, że jako dziedzina wiedzy i zastosowań praktycznych nieustannie się rozwija. Liczne badania prowadzone na różnych poziomach zarządzania logistycznego nowatorsko uzupełniają lub czasem zmieniają dotychczasowe koncepcje logistyczne, ale także systematycznie wskazują luki teoretyczne i empiryczne.Prezentowana książka wychodzi naprzeciw potrzebie zrozumienia współczesnych podstaw podejmowania decyzji logistycznych ..

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tworzenie gospodarki o obiegu zamkniętym

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpł...

Efektywność surowcowa w Polsce. Wpływ sprawnej logistyki odzysku na tw...

Piotr Grodkiewicz, Katarzyna Michniewska, Paulina Siwiec

Książka prezentuje jak zmieniają się opakowania w kontekście rozwoju znaczenia ekonomii środowiskowej. Analizuje czy w wystarczającym stopniu w procesie ich projektowania uwzględnia się infrastrukturę odpowiedzialną za zagospodarowanie odpadów powstających po zakończonej konsumpcji. Porównana jest automatyczna i manualna segregacja w kontekście realizacji nałożonych dyrektywą unijną wskaźników. W publikacji opisana została logistyka odzysku jako narzędzie wspierające domykanie pętli łańcucha ..

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 37.80 zł

Pokazuje 1 do 15 z 39 (3 Stron)