Turystyka i Hotelarstwo

Sport turystyka rekreacja

Sport turystyka rekreacja

Sport turystyka rekreacja

Adam Cichosz

W książce zamieszczono odpowiedzi na interesujące pytania z zakresu sportu turystyki i rekreacji, przykłady najlepszych wzorców przekazanych w aspekcie historyczno-porównawczym z dziedziny kultury fizycznej, czasu wolnego i wypoczynku, troski o dobrostan zdrowotny, rady i wskazówki tworzenia własnego stylu bycia i obcowania z naturą i kulturą. Czytelnik dowie się jak filmować i fotografować, gromadzić materiał i tworzyć własną kronikę przeżyć, doznań niepowtarzalnych emocji. Opracowanie zawiera ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Polityka turystyczna. Powstanie - rozwój - główne obszary

Polityka turystyczna. Powstanie - r...

Polityka turystyczna. Powstanie - rozwój - główne obszary

Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz

Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na ekspansję gospodarcza i promocję regionów oraz krajów. W książce autorzy omówili: • istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej, • obszary, narzędzia oraz podmioty uczestniczące w tworzeniu i realizacji polityki turystycznej państwa, • podstawowe zasady, które muszą być respektowane w odniesieniu do polityki turystycznej państwa, w tym zasadę zrównoważonego rozwoju, • wpływ Un..

49.41 zł 54.90 zł Cena netto: 49.41 zł

Japonia niekończące się odkrycie

Japonia niekończące się odkrycie

Japonia niekończące się odkrycie

Wiesława Regel

Japonia, kraj do niedawna uważany za niedostępny, otwiera swoje bramy dla podróżników. Kusi swoją odmiennością i zapachem kwitnącej wiśni… Zorganizuj własną wyprawę, nie bój się rozwinąć żagli. Może zainspiruje Cię samotna wyprawa do Japonii opisana w książce? Może poczujesz przypływ energii, a Twoje skrzydła będą gotowe do lotu? Sięgnij po swoje marzenia, poczuj wiatr we włosach i wybierz się w podróż, na jaką czekałeś całe życie… Podróż pomoże Ci odnaleźć samego siebie, wyzwolić drzemiąc..

9.00 zł 10.00 zł Cena netto: 9.00 zł

Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia

Organizacja imprez. Kreowanie zdrow...

Organizacja imprez. Kreowanie zdrowego stylu życia

Paweł Fryderyk Nowak

Książka stanowi zbiór zasad, którymi powinien kierować się organizator, pragnący w sposób wysoce skuteczny i atrakcyjny kreować aktywny, zdrowy styl życia, organizując imprezy sportowo-rekreacyjne, akcje profilaktyczno-zdrowotne. Podręcznik składa się z części teoretycznej, wprowadzającej do problematyki upowszechniania zdrowego stylu życia poprzez imprezy, akcje, eventy, a także praktycznej, opisującej w sposób szczegółowy praktyczne zasady organizacji i prowadzenia imprez z dziedziny rekrea..

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 35.10 zł

Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce turystycznej

Jakość pracy w procesie konkurowani...

Jakość pracy w procesie konkurowania o kapitał ludzki w gospodarce tur...

Marlena Bednarska

Publikacja poświęcona jest roli jakości pracy w procesie rywalizowania o kapitał ludzki przez podmioty gospodarki turystycznej. Jakość pracy, jako instrument konkurowania, za pośrednictwem którego dostarczana jest nosicielom kapitału ludzkiego wartość, jest ważnym narzędziem tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, gdyż oddziałuje na decyzje pracobiorców dotyczące nawiązywania i rozwiązywania relacji z pracodawcami oraz na ich gotowość do aktywnego angażowania swojego potencjału ..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Innowacje w turystyce zdrowotnej

Elżbieta Szymańska, Ewa Dziedzic, Aleksander Panasiuk, Eugenia Panfiluk, Andrzej Rutkowski

Rynek turystyki zdrowotnej jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rynków w globalnej gospodarce turystycznej. Stałe wydłużanie się życia ludzkiego, rosnący zasób czasu wolnego oraz zróżnicowanie ofert turystyki zdrowotnej w destynacjach turystycznych zwiększają popyt na usługi służące poprawie lub zachowaniu zdrowia. W książce zostały przedstawione zagadnienia związane z innowacyjnością turystyki zdrowotnej, która jest podstawą kształtowania konkurencyjności przez podmioty dz..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej

Marka jako źródło kształtowania kon...

Marka jako źródło kształtowania konkurencyjności w branży turystycznej

Aleksandra Grobelna, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz

Głównym przesłaniem proponowanej publikacji jest wskazanie roli marki jako źródła budowania konkurencyjności oraz ukazanie powiązań między markami destynacji, produktów i przedsiębiorstw w kontekście marki pracodawcy. Wynika to z faktu, iż wciąż istnieje deficyt opracowań, które traktowałyby problematykę marki kompleksowo, tj. z perspektywy regionu i przedsiębiorstwa, pokazując przy tym występujące między nimi współzależności. Podjęcie tej tematyki, z tak różnych perspektyw, należy uznać za rozw..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Krajoznawstwo tradycja i współczesność

Krajoznawstwo tradycja i współczesn...

Krajoznawstwo tradycja i współczesność

Hanna Prószyńska-Bordas

Podręcznik wpisuje się w ramy programowe obowiązującego przedmiotu „krajoznawstwo” na studiach I stopnia na kierunku „turystyka i rekreacja”. Książka prezentuje rozwój krajoznawstwa w perspektywie przemian historycznych. Przedstawia dziejowe uwarunkowania polskiego krajoznawstwa, tradycyjne formy uprawiania krajoznawstwa i przekazywania wiedzy krajoznawczej (np. opowieść, eksponaty muzealne), a także innowacje wykorzystywane w gromadzeniu i popularyzacji wiedzy krajoznawczej (multimedia, apli..

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 52.20 zł

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ...

Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacy...

Daniel Puciato

Podręcznik zawiera współczesną wiedzę na temat przedsiębiorstwa hotelowego w aspekcie jego ekonomiki, finansów i rachunkowości oraz organizacji, zarządzania i marketingu. W książce omówiono m.in. tendencje występujące w strukturze instytucjonalnej rynku hotelowego, struktury i kulturę organizacyjną współczesnych hoteli, podstawowe formy prawno-organizacyjne tego rodzaju podmiotów gospodarczych, politykę cenową, metody sterowania ryzykiem, współczesne koncepcje zarządzania operacyjnego i strategi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Ekonomika turystyki kulturowej

Ekonomika turystyki kulturowej

Ekonomika turystyki kulturowej

Adam E. Szczepanowski

Podstawowym celem opracowania jest ukazanie turystyki kulturowej w jej ekonomicznym wymiarze, począwszy od zagadnień megaekonomicznych, poprzez makroekonomiczne, a skończywszy na zagadnieniach mikroekonomicznych związanych z produktami turystyki kulturowej, które powstają w przedsiębiorstwach turystycznych. Autor omówił najistotniejsze czynniki, które wpływają na podaż, popyt i kształtowanie cen produktów na rynku turystyki kulturowej. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów zwi..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

Obsługa uczestników turystyki i rek...

Obsługa uczestników turystyki i rekreacji. Wybrane aspekty

Beata Meyer redakcja naukowa

Książka stanowi podręcznik akademicki (jako literatura podstawowa) przeznaczony do wykładów z przedmiotu "Obsługa ruchu turystycznego" i zbliżonych, prowadzonych na przykład na specjalności "Organizacja i obsługa rekreacji". Łączy zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu szeroko rozumianej obsługi ruchu w turystyce i rekreacji. Podręcznik ma charakter: - kompleksowy - prezentuje ogół zagadnień związanych z obsługą ruchu w turystyce i rekreacji, co jest rozszerzeniem podejścia prezent..

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 53.10 zł

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Bałtyckiego i na Spitsbergen

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Ba...

Lodowcowo uniesieni. Wokół Morza Bałtyckiego i na Spitsbergen

Tomasz Serafin, Anna Królak

Lodowcowo uniesieni... to relacja z podróży samochodem wokół Morza Bałtyckiego i rejsu na Spitsbergen, które zrealizowane zostały w ciągu jednego, letniego miesiąca. Autorzy zorganizowali część lądową oraz dołączyli do rejsu w ramach projektu żeglarskiego „Shackleton 2015”. Podróż rozpoczęła i zakończyła się w Polsce. Po drodze przejechali przez Niemcy, Danię, Szwecję, Norwegię, Finlandię, Rosję, Estonię, Łotwę i Litwę. Bogato zdobiona fotografiami książka powinna zachęcić osoby, zainteresowa..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ek...

Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne

Marta Sidorkiewicz, Adam Pawlicz

Hotelarstwo stanowi istotną część gospodarki turystycznej, a usługi tej branży należą niewątpliwie do dóbr wyższego rzędu, które charakteryzują się wysoką elastycznością dochodową. Współczesne hotelarstwo jest dynamicznie rozwijającym się sektorem gospodarki, dlatego tak ważne jest śledzenie jego zmian, aktualizowanie informacji z nim związanych oraz dostarczanie wiedzy w tym zakresie osobom, które w danym momencie lub przyszłości będą związane z szeroko rozumianą branżą turystyczną. Celem ni..

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 40.50 zł

Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia

Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadn...

Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia

Piotr Dominik redakcja naukowa

Książka stanowi kompendium wiedzy, z którą można się spotkać w postaci rozproszonej w wielu branżowych podręcznikach. W publikacji, będącej podręcznikiem akademickim, zebrano najistotniejsze informacje z zakresu omawianej tematyki. Innowacyjnym zabiegiem podczas tworzenia publikacji było zaproszenie do podzielenia się doświadczeniem hotelarzy praktyków z prestiżowych sieci hotelowych, którzy stali się współautorami podręcznika. Opracowanie jest adresowane do studentów kierunków mających w swy..

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 45.00 zł

Turystyka. Wybrane zagadnienia

Turystyka. Wybrane zagadnienia

Turystyka. Wybrane zagadnienia

Agata Balińska, Anna Sieczko, Jan Zawadka

W podręczniku zostały omówione wybrane zagadnienia ukazujące współczesną turystykę. Zawarto w nim zagadnienia przedstawiające: czynniki rozwoju turystyki, jej rodzaje i formy, a także funkcje i dysfunkcje związane z rozwojem ruchu turystycznego. Zaprezentowano kwestie związane z rynkiem turystycznym, tj. popyt i podaż oraz ich przedmiot – produkt turystyczny. Przybliżono problematykę organizacji i zarządzania turystyką w Polsce. Bardzo rzadko poruszanym obszarem, nie tylko w podręcznikach, ale t..

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 43.20 zł

Pokazuje 1 do 15 z 28 (2 Stron)