Bankowość

Świat bankowości

Świat bankowości

Świat bankowości

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Świat bankowości w ostatnim czasie ulega rewolucyjnym zmianom m.in. z uwagi na rozwój technologii oraz daleko idące modyfikacje w otoczeniu instytucjonalnym. Kilka lat temu zagadnienia związane z technologią blockchain były dyskutowane tylko w bardzo wąskim gronie specjalistów, a dzisiaj zaczynają dominować w dyskusjach o przyszłości rynków finansowych. Zmienność prawa i niespotykane dotychczas skomplikowanie bankowych regulacji prawnych też wpływają na uwarunkowania działalności bankowej, a pon..

72.00 zł 80.00 zł Cena netto: 72.00 zł

Pieniądz elektroniczny - Pieniądz przyszłości - analiza ekonomiczno-prawna

Pieniądz elektroniczny - Pieniądz p...

Pieniądz elektroniczny - Pieniądz przyszłości - analiza ekonomiczno-pr...

Artur Borcuch

Pieniądz elektryczny jest innowacją. W przyszłości będzie tak powszechny jak gotówka. Jego upowszechnienie przyczynia się do poprawy efektywno­ści i automatyzacji płatności, a co za tym idzie całego obrotu gospodarczego. Aby pieniądz elektroniczny na dobre się rozpowszechnił, potrzebna jest rozbudowa światłowodów oraz zaufanie ze strony klientów. Pieniądz elektroniczny ożywił starą dyskusję nad niczym nie skrępowaną bankowością, systemem swobodnej bankowości i możliwością powrotu do niej. Ozn..

27.75 zł 37.00 zł Cena netto: 27.75 zł

Zarządzanie ryzykiem bankowym. Nowe wydanie

Zarządzanie ryzykiem bankowym. Nowe...

Zarządzanie ryzykiem bankowym. Nowe wydanie

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Nowe i zaktualizowane wydanie Zarządzania ryzykiem bankowym (pierwsze wydanie ukazało się w 2012 r.) uwzględnia zarówno liczne zmiany regulacyjne, jak i nowe wyzwania dla zarządzających ryzykiem, związane m.in. z przymusową restrukturyzacją czy cyberbezpieczeństwem. Autorzy, mający bogate i różnorodne doświadczenie akademickie i praktyczne, całościowo i przystępnie prezentują zagadnienia związane z ryzykiem bankowym na tle międzynarodowych i krajowych standardów regulacyjnych. Skutki glob..

49.41 zł 54.90 zł Cena netto: 49.41 zł

Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna?

Banki i rynki finansowe. Od zaufani...

Banki i rynki finansowe. Od zaufania publicznego do kasyna?

Zbyszek Grocholski

NAGRODA ECONOMICUS 2016 III miejsce w kategorii - "Najlepsza książka szerząca wiedzę ekonomiczną" Czy rynki finansowe, w tym szczególnie sektor bankowy, należy traktować jako zjawisko pozytywne, czy też – z uwagi na fakt, iż nie stronią one od ryzyka (niekiedy na ogromną skalę) – należy silnie eksponować ich chciwość, skutkującą m.in. pozbawianiem ludzi zgromadzonych w nich pieniędzy? Czy rację mają ci, którzy uważają, że bankowość (w tym pieniądz) – obok ognia i koła – należy do trzec..

44.91 zł 49.90 zł Cena netto: 44.91 zł

Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. NOWE WYDANIE

Bankowość. Instytucje, operacje, za...

Bankowość. Instytucje, operacje, zarządzanie. NOWE WYDANIE

Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska, Zofia Zawadzka

W ostatnich latach gospodarka światowa pozostaje pod wpływem globalnego kryzysu finansowego, który zapoczątkowany został nieprawidłowościami w działalności banków. Wywołał on konieczność uporządkowania wielu aspektów działalności bankowej, co wpłynęło na powstanie nowych regulacji i rozwiązań instytucjonalnych w zakresie nadzorowania banków. W czterech częściach omówiono kolejno: • System bankowy, jego relacje z otoczeniem, elementy warunkujące funkcjonowanie banków, w tym polityka pieniężna..

44.91 zł 49.90 zł Cena netto: 44.91 zł

Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

Wielopłaszczyznowy system kontroli ...

Wielopłaszczyznowy system kontroli ryzyka bankowego

Grażyna Szustak

W monografii zaprezentowano i krytycznie oceniono obecny kształt systemu kontroli ryzyka bankowego, wyodrębniając w nim dwie płaszczyzny: - instytucjonalną, na którą składają się zewnętrzne względem banków instytucje kontroli ryzyka bankowego (globalne, paneuropejskie i krajowe) oraz bankowy, zintegrowany system zarządzania ryzykiem, - instrumentalną, wskazując rolę norm makro- i mikroostrożnościowych oraz własnych działań banków w ograniczaniu ryzyka bankowego i jego negatywnych skutków. ..

50.40 zł 56.00 zł Cena netto: 50.40 zł

Bank i agent bankowy

Bank i agent bankowy

Bank i agent bankowy

Radosław Pacud (redakcja), Joanna Cichorska, Monika Klimontowicz, Tomasz Zieliński

Książka przeprowadza analizę współpracy banku oraz agenta bankowego. Ma walory teoretyczne rozpatrując problematykę ich współpracy pod kątem ekonomicznym, finansowym, rynkowym oraz prawnym. Autorzy omawiają praktykę działań banków na polskim rynku bankowym z zewnętrznym przedsiębiorstwami, które prowadzą placówki agencyjne pod logiem banku. Czytelnik może dowiedzieć się na czym polega prowadzenie działalności agenta bankowego oraz w jakich warunkach jest to opłacalne. Książka zmierza do uzyskani..

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 61.20 zł

Polityka makroostrożnościowa banku centralnego

Polityka makroostrożnościowa banku ...

Polityka makroostrożnościowa banku centralnego

Anna Dobrzańska

Książka w przystępny sposób przedstawia zagadnienia związane z polityką makroostrożnościową – jej cele, czynniki warunkujące skuteczność, możliwe rozwiązania instytucjonalne, w tym rolę banku centralnego, oraz potencjalne instrumenty makroostrożnościowe wraz z mechanizmami ich oddziaływania na system finansowy i sferę realną. Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym pozycja, która w kompleksowy sposób omawia tę problematykę i tym samym stanowi istotne wypełnienie luki w literaturze ekonomic..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Bank komercyjny w Polsce. Wydanie 2

Bank komercyjny w Polsce. Wydanie 2

Bank komercyjny w Polsce. Wydanie 2

Joanna Świderska, Tamara Galbarczyk, Monika Klimontowicz, Katarzyna Marczyńska

Ideą prezentowanej publikacji stała się całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych, zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu do danych empirycznych, podporządkowana klasyfikacji operacji bankowych opartych o kryterium przedmiotowe. Żaden bank nie prowadzi jednak działalności w oderwaniu od uwarunkowań zewnętrznych, dlatego pierwszy rozdział ma charakter wprowadzający Czytelnika w problematykę organizacji i funkcjonowania systemu bankowego, instytucji centralnych ..

76.50 zł 85.00 zł Cena netto: 76.50 zł

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Piotr Czapiewski, Paweł Niedziółka redakcja naukowa

Książka poświęcona została zasadom inwestowania w instrumenty finansowe, ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie w tym celu teorii portfelowej. Książka powstała pod redakcją pracowników Instytutu Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, we współpracy z nauczycielami akademickimi, doktorantami oraz praktykami zarządzającymi aktywami na polskim rynku finansowym.Autorzy, w oparciu o współczesną teorię rynków finansowych, przygotowali publikację dedykowaną naukowcom specjalizującym się w p..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

Bankowość bez tajemnic

Bankowość bez tajemnic

Bankowość bez tajemnic

Małgorzata Zaleska redakcja naukowa

Poradnik w sposób prosty i rzetelny przedstawia podstawowe informacje niezbędne klientowi współczesnego banku. Klient banku powinien bowiem liczyć przede wszystkim na własną wiedzę, gdyż nawet najlepsze regulacje nie są w stanie ochronić go przed ryzykiem. W poradniku znaleźć można m.in. wykaz najważniejszych zasad, których należy przestrzegać w kontaktach z bankami, wskazówki, jak nie stać się klientem upadającego banku, informacje, do jakich instytucji można złożyć skargę na banki. Ważną częśc..

23.40 zł 26.00 zł Cena netto: 23.40 zł

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Decyzje finansowe w przedsiębiorstw...

Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie bankowym

Anna Motylska-Kuźma, Bożena Nowosielska, Joanna Wieprow

Książka jest uzupełnieniem dostępnej literatury z zakresu bankowości. W odróżnieniu od wielu publikacji poświęconych tej tematyce w niniejszym opracowaniu autorki skupiły się głównie na aspektach funkcjonowania banku jako przedsiębiorstwa. Pozycja ta w przystępny sposób przybliża zagadnienia związane z działalnością banku oraz ukazuje możliwe do zastosowania metody zarządzania finansami w specyficznym przedsiębiorstwie, jakim jest bank. Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków ekonom..

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 49.50 zł

System reagowania  współczesnych banków centralnych na niestabilność sektora bankowego

System reagowania współczesnych ba...

System reagowania współczesnych banków centralnych na niestabilność s...

Aleksandra Nocoń

Niestabilność finansowa stała się przedmiotem badań nauk ekonomicznych w latach siedemdziesiątych XX wieku. Jednakże wraz z rosnącą skalą i częstotliwością kryzysów bankowych uwaga ekonomistów została zwrócona na zjawisko niestabilności sektora bankowego. Prowadzone dotychczas badania oraz wydawane publikacje stały się źródłem inspiracji i główną przesłanką do podjęcia przez Autorkę tej właśnie problematyki.    Najważniejszym celem książki jest identyfikacja i ocena skutków wykorzystywanych prze..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Bankowość detaliczna

Jan Koleśnik redakcja naukowa

Publikacja poświęcona została bankowości detalicznej, uwzględniającą najnowsze zmiany w tym obszarze, dotyczące m.in. przeciwdziałania lichwie, regulacji kredytu konsumenckiego, czy też odwróconego kredytu hipotecznego. Szczególne miejsce zajmują w niej nowoczesne produkty bankowe, takie jak instrumenty płatnicze oraz wciąż nowe na polskim rynku formy świadczenia usług bankowych, np. private banking. Książka prezentuje przy tym tematykę związaną z bankowością detaliczną zarówno od strony bank..

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 41.40 zł

Projekcja inflacji banku centralnego. Na skraju podejścia strategicznego i technicznego

Projekcja inflacji banku centralneg...

Projekcja inflacji banku centralnego. Na skraju podejścia strategiczne...

Karolina Tura

Tematyka książki dotyczy projekcji inflacji publikowanych przez banki centralne wdrażające strategię bezpośredniego celu inflacyjnego (BCI), w szczególności przez Bank Anglii, Norwegii, Narodowy Bank Szwecji oraz Narodowy Bank Czech. Zagadnienie to ujęto w monografii w ramach trzech zazębiających się obszarów: tworzenia oraz budowy projekcji inflacji, funkcji, jaką pełnią one w procesie decyzyjnym komitetów monetarnych (svenssonowska koncepcja strategii BCI), a także oceny ich wiarygodności. Aut..

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 54.00 zł

Pokazuje 1 do 15 z 43 (3 Stron)